CZ

Vztahy s investory

Vybrané finanční ukazatele
 • Klíčové finanční ukazatele
  2012
  2013
  2014
  2015
 • EBIT/Provozní zisk 1 (v milionech EUR)
  64.9
  103.0
  132.6
  302.5
 • Rozvaha (v milionech EUR)
  1,440.4
  1,530.1
  1,806.1
  2,089.3
 • Poměr aktiv ve fázi výstavby k celkovým investicím do nemovitostí 2
  40%
  43%
  45%
  47%
 • Čistá hodnota aktiv (v milionech EUR)
  843.6
  881.9
  963.7
  1,187.2
 • Výnos pro akcionáře společnosti
  7.8%
  5.7%
  10.8%
  29.3%
 • Čistá míra zadlužení 3
  28.8%
  29.8%
  26.5%
  29.7%
 1. Provozní zisk bez nákladů na půjčky třetích stran, dle auditní zprávy PWC na základě IFRS metodiky a reportů vedení společnosti.
 2. Nezahrnující vedlejší aktiva.
 3. Podíl úročených zdrojů třetích stran (kromě jiných dluhů) mínus hotovost k celkovému objemu aktiv skupiny.
Finanční zprávy
Dluhopisy
 • Emitent
  HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
  Objem emise
  111,000,000 PLN
  Doba splatnosti
  27/11/2017
  ISIN
  PLHBRVF00018
  Internetové stránky emitenta
 • Emitent
  HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
  Objem emise
  6,600,000 EUR
  Doba splatnosti
  27/11/2017
  ISIN
  PLHBRVF00026
  Internetové stránky emitenta
 • Emitent
  HB REAVIS Finance SK s. r. o.
  Objem emise
  30,000,000 EUR
  Doba splatnosti
  26/08/2019
  ISIN
  SK4120010166
  Internetové stránky emitenta
 • Emitent
  HB REAVIS Finance SK II s. r. o.
  Objem emise
  40,000,000 EUR
  Doba splatnosti
  30/03/2020
  ISIN
  SK4120010554
  Internetové stránky emitenta
 • Emitent
  HB Reavis Finance CZ, s. r. o.
  Objem emise
  1,250,000,000 CZK
  Doba splatnosti
  23/03/2021
  ISIN
  CZ0003513608
  Internetové stránky emitenta