Position

Kierownik Robót Sanitarno-Mechanicznych


Location

Poland / Warsaw / HB Reavis


Responsibilities

Kierowanie budową i robotami budowlanymi w branży sanitarnej, mechanicznej i BMS

W przypadku takiego wymogu i ustaleń wewnętrznych wykonywanie wpisów w dzienniku budowy jako uprawniony kierownik robót sanitarno-mechanicznych

Sporządzenie kalkulacji instalacji sanitarnych, mechanicznych i BMS

Kontakt z Dostawcami i Podwykonawcami

Sporządzanie kosztorysów i tworzenie zapytań ofertowych, głównie w zakresie branży sanitarnej, mechanicznej i BMS

Zbieranie ofert na podstawie zapytań, ich analiza i porównywanie w celu wyłonienia najbardziej korzystnych wykonawców robót i najbardziej korzystnych rozwiązań technicznych

Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej na każdym etapie projektu pod względem zgodności analizowanej dokumentacji z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm budowlanych oraz pod względem optymalizacji kosztów wykonania prac na podstawie weryfikowanej dokumentacji oraz ewentualnych korzystnych rozwiązań zamiennych

Uzgadnianie poszczególnych istotnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych z kierownictwem i inżynierami branżowymi firmy HB Reavis Management w Bratysławie oraz z kierownictwem firmy HB Reavis w Polsce

Tworzenie ogólnych i szczegółowych harmonogramów robót

Organizowanie i udział w odbiorach prac na budowie przy udziale branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego


Requirements

Experience

 • Min 3-letnie doświadczenie budowlane (preferowane w zakresie HVAC)
 • Doświadczenie w zakresie dokumentacji projektowej, przetargowej i prawnej
 • Doświadczenie w zakresie project managementu
 • Doświadczenie w zakresie nadzoru budowlanego

Education

 • Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym (preferowana specjalizacja HVAC)

Languages

 • Dobra znajomość języka angielskiego

Other Relevant Skills

 • Praktyczna znajomość Auto-CAD and MS Office (Excel)
 • Doświadczenie w zakresie project managementu
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Dobra organizacja pracy
 • Lojalność

Online Application Form

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.