Position

Samodzielny/-a Księgowy/-a


Location

Poland / Warsaw / HB Reavis


Responsibilities

prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz wytycznymi Grupy

weryfikacja i księgowanie faktur zakupu

wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży

kalkulacja i księgowanie odsetek od pożyczek/kredytów/obligacji

prowadzenie rejestru środków trwałych

księgowanie wyciągów bankowych

przygotowanie przelewów, kontrola stanu rozrachunków i stanu środków bieżących

planowanie przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami z Grupy HB Reavis w Polsce

przygotowanie ksiąg na cele zamknięć statutowych oraz kwartalnych zamknięć grupowych

uzgodnienie księgi głównej z księgami pomocniczymi

przygotowanie i księgowanie dokumentów min. PK, RMK, RMB

przygotowanie sprawozdań finansowych

współpraca z audytorami

przygotowanie deklaracji podatkowych (min. VAT, VAT UE, CIT, IFT, ORD-U, PCC,)

sporządzanie raportów do NBP, GUS

przygotowanie i aktualizacja innych dokumentów wymaganych przepisami prawa podatkowego i rachunkowego

przygotowanie i aktualizacja dokumentów bankowych

przygotowanie i aktualizacja innych dokumentów księgowych wymaganych min. przez kredytodawców


Requirements

Experience

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
 • min. 3 lata w prowadzeniu pełnej księgowości podmiotów

Education

 • wyższe wykształcenie kierunkowe (finanse i rachunkowość)

Languages

 • dobra znajomość języka angielskiego

Other Relevant Skills

 • praktyczna znajomość polskiego prawa bilansowego i podatkowego oraz rachunkowości instrumentów finansowych
 • dobra znajomości Microsoft Excel
 • zdolności analitycznych
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • otwartość na nowe wyzwania i naukę
 • znajomość branży nieruchomości (prowadzenie spółek udzielających pożyczek/emitujących obligacje komercyjne) mile widziana
 • znajomość systemu Microsoft Dynamics 365 będzie atutem

Online Application Form

Max. file size: 64 MB.
Agreement
This field is for validation purposes and should be left unchanged.