Position

Samodzielny Księgowy/-a


Location

Poland / Warsaw / HB Reavis


Responsibilities

• prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz wytycznymi Grupy
• weryfikacja i księgowanie faktur zakupu
• wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży
• kalkulacja i księgowanie odsetek od pożyczek/kredytów/obligacji
• prowadzenie rejestru środków trwałych
• księgowanie wyciągów bankowych
• przygotowanie przelewów, kontrola stanu rozrachunków i stanu środków bieżących
• planowanie przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami z Grupy HB Reavis w Polsce
• przygotowanie ksiąg na cele zamknięć statutowych oraz kwartalnych zamknięć grupowych
• uzgodnienie księgi głównej z księgami pomocniczymi
• przygotowanie i księgowanie dokumentów min. PK, RMK, RMB
• przygotowanie sprawozdań finansowych
• współpraca z audytorami
• przygotowanie deklaracji podatkowych (min. VAT, VAT UE, CIT, IFT, ORD-U, PCC,)
• sporządzanie raportów do NBP, GUS
• przygotowanie i aktualizacja innych dokumentów wymaganych przepisami prawa podatkowego i rachunkowego
• przygotowanie i aktualizacja dokumentów bankowych
• przygotowanie i aktualizacja innych dokumentów księgowych wymaganych min. przez kredytodawców


Requirements

Experience

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku
 • min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości spółek prawa handlowego
 • praktyczna znajomość polskiego prawa bilansowego i podatkowego oraz rachunkowości instrumentów finansowych

Education

 • wyższe wykształcenie kierunkowe (finanse i rachunkowość)

Languages

 • dobra znajomość języka angielskiego

Other Relevant Skills

 • praktyczna znajomość Microsoft Excel,
 • zdolności analitycznych,
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • otwartość na nowe wyzwania i naukę
 • znajomość systemu MS Axapta będzie dodatkowym atutem
 • znajomość branży nieruchomości (prowadzenie spółek udzielających pożyczek/emitujących obligacje komercyjne) mile widziana

Online Application Form

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.