Position

Samostatný účtovník/čka


Minimum Salary

Plat od 1500 EUR brutto


Location

Slovakia / Group / Bratislava / HB Reavis


Purpose of the role

Samostatný účtovník je primárne zodpovedný za komplexné vedenie a spracovávanie účtovnej agendy pridelených spoločností v súlade s platnou účtovnou a daňovou legislatívou. Zároveň poskytuje relevantné výstupy a informácie interným aj externým klientom, vrátane auditorov a daňových úradov.


Responsibilities

• Evidencia, spracovanie a účtovanie došlých faktúr v súlade s internými predpismi na dennej báze
• Postúpenie schválených a zaúčtovaných faktúr na úhradu
• Účtovanie bankových transakcií na dennej báze
• Priebežné účtovanie pokladničných blokov a interných dokladov
• Vytváranie a odsúhlasovanie interných objednávok
• Komunikácia s externými a internými klientami
• Príprava a spracovanie podkladov pre DPH, spracovanie výkazov DPH, kontrolných a súhrnných výkazov a následné podávanie na finančnú správu
• Dodávanie požadovaných účtovných výstupov a reportov
• Spracovávanie priebežných účtovných závierok v zmysle interných požiadaviek
• Dodávanie požadovaných účtovných výstupov a reportov
• Spracovanie a odosielanie reportov pre bankové inštitúcie, NBS a štatistický úrad
• Komplexné spracovanie koncoročnej účtovnej závierky, vrátane účtovných výkazov, poznámok k účtovnej závierke a daňových priznaní.
• Komunikácia a dodávanie podkladov interným aj externým auditorom
• Komunikácia s daňovým úradom, vrátane účasti na daňových kontrolách


Requirements

Experience

 • • Minimálne 3 roky praxe s komplexným spracovaním účtovníctva
  • Relevantná znalosť slovenských účtovných predpisov a účtovnej a daňovej legislatívy
  • Štruktúrované myslenie a jasné prezentovanie myšlienok
  • Silné organizačné schopnosti v riadení pracovných priorít
  • Schopnosť pracovať efektívne a nezávisle s minimálnym individuálnym vedením
  • Zmysel pre presnosť a detail
  • Schopnosť dodržiavať stanovené termíny
  • Schopnosť podávať maximálny výkon, obzvlášť v čase účtovných závierok a auditov

Education

 • • Titul v odbore účtovníctvo alebo financie

Languages

 • • Pokročilý/mierne pokročilý stupeň anglického jazyka

Other Relevant Skills

 • • MS Office (Excel, Word, Outlook)
  • MS Dynamix/Navision/SAP alebo iný profesionálny účtovný program

Online Application Form

Max. file size: 64 MB.
Agreement
This field is for validation purposes and should be left unchanged.