Stanowiska

Samodzielny Księgowy/-a


Lokalizacja

Polska / HB Reavis


Cele stanowiska

rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz wytycznymi Grupy


Obowiązki

weryfikacja dokumentów księgowych pod względem ryzyka podatkowego

weryfikacja i księgowanie faktur zakupu

wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży

kalkulacja i księgowanie odsetek od pożyczek/kredytów

prowadzenie rejestru środków trwałych

księgowanie wyciągów bankowych

przygotowanie przelewów, kontrola stanu rozrachunków i stanu środków bieżących

prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz wytycznymi Grupy

planowanie przepływów pieniężnych pomiędzy spółkami z Grupy HB Reavis w Polsce

przygotowanie ksiąg na cele zamknięć statutowych oraz kwartalnych zamknięć grupowych

uzgodnienie księgi głównej z księgami pomocniczymi

przygotowanie i księgowanie dokumentów min. PK, RMK, RMB

przygotowanie sprawozdań finansowych

współpraca z audytorami

przygotowanie deklaracji podatkowych (min. VAT, VAT UE, CIT, IFT, ORD-U, PCC,)

sporządzanie raportów do NBP, GUS

przygotowanie i aktualizacja innych dokumentów wymaganych

przepisami prawa podatkowego i rachunkowego

przygotowanie i aktualizacja dokumentów bankowych

przygotowanie i aktualizacja innych dokumentów księgowych wymaganych min. przez kredytodawców


Oczekiwania

Doświadczenie

 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku oraz w koordynacji i organizacji pracy zespołu młodszych księgowych,
 • min. 3-5 lat doświadczenia w prowadzeniu pełnej księgowości spółek prawa handlowego
 • praktyczna znajomość polskiego prawa bilansowego i podatkowego,
 • znajomość branży nieruchomości mile widziana

Wykształcenie

 • wyższe wykształcenie kierunkowe (finanse i rachunkowość), ACCA również w trakcie będzie dodatkowym atutem,

Języki obce

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,

Inne istotne umiejętności

 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków,
 • otwartość na nowe rozwiązania i wyzwania oraz zmiany,
 • zdolności analityczne,
 • praktyczna znajomość Microsoft Excel,

Formularz aplikacji on-line

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.