Pozícia

Construction Controlling


Minimálna mzda

Plat od 1200 EUR brutto


Lokalita

Slovensko / Bratislava / HB Reavis


Zodpovednosť

• Kontrola došlých faktúr na začiatku a pred spustením schvaľovacieho procesu:
- správnosť údajov v zmysle OR SR
- správnosť údajov v zmysle platnej objednávky (suma, dátumy dodania a splatnosti)
- podpísaný súpis prác príp. preberací protokol

• Kontrola došlých faktúr na konci schvaľovacieho procesu:
- kontrola prestavanosti rozpočtu
- kontrola zaradenia nákladu na správnu dimenziu a stavebný kód
- kontrola sumy k úhrade (DPH, zádržné, odpočet zálohy)

• Vyšlé faktúry – kompletizovanie a kontrola podkladov k vystaveniu zálohovej a finálnej faktúry
• Spracovanie žiadostí o uvoľnenie zádržného – kontrola zostatkov na strane dodávateľa aj odberateľa, kontrola preberacieho protokolu, oprávnenosť uvoľnenia zádržného na základe zmluvy o dielo.
• Kontrola zákaziek – správnosť zaradenia jednotlivých faktúr a teda kontrola nákladov a výnosov
• Príprava podkladov pre účtovné oddelenie a podpora účtovného oddelenia.
• Komunikácia s jednotlivými oddeleniami, predovšetkým procurement, stavba, účtovné, IT a tiež s dodávateľmi a odberateľmi.
• Kontrola faktúr v systéme DMS, Cenkros, Archdesk.


Požiadavky

Skúsenosti

  • Logické a analytické uvažovanie
    • Zodpovednosť a precíznosť. Cit pre detail
    • Predchádzajúca skúsenosť s prácou s faktúrami je výhodou

Jazyky

  • Mierne pokročilá angličtina

Online formulár

Max. file size: 64 MB.
Agreement
This field is for validation purposes and should be left unchanged.