Pozícia

Environmental, Social and Governance (ESG) Specialist


Minimálna mzda

od 2000€ brutto / mesačne. Finálna výška mzdy bude závisieť od skúseností daného uchádzača.


Lokalita

Slovensko / Bratislava / HB Reavis


Úloha

ESG Specialist bude hrať kľúčovú úlohu pri analýze dát a identifikácií príležitosti na zlepšenie životného prostredia


Zodpovednosť

Podporovať ESG team pri zhromažďovaní a analýze údajov o emisiách skleníkových plynov (GHG) a pomáhať teamu pripravovať ESG reporty

Zabezpečiť súlad reportovaných dát so štandardami udržateľnosti, ako sú GRI a ESRS

Porovnávať ESG ukazovatele s referenčnými hodnotami a identifikovať oblasti na zlepšenie

Zhromažďovať informácie od kľúčových zainteresovaných strán na podávanie pravidelných reportov

Podieľať sa na projektoch a iniciatívach súvisiacich s ESG, od plánovania až po realizáciu

Spolupracovať s internými a externými partnermi pri nastavovaní ESG procesov

Sledovať aktuálne trendy v oblasti ESG

Udržiavať a zhromaždovať informácie o ESG ratingoch a certifikáciách


Požiadavky

Skúsenosti

  • Skúsenosť s analýzou dát min.3 roky
  • Schopnosť komunikovať naprieč spoločnosťou
  • Plynulá komunikácia v anglickom jazyku
  • Zameranie na detail

Jazyky

  • Plynulá komunikácia v anglickom jazyku

Benefity

Flexibilný pracovný čas + Home office

Cafeteria systém

Životné a úrazové poistenie

5 sick days

Parkovanie

Priateľská a neformálna pracovná atmosféra

Online formulár

"*" indicates required fields

Max. file size: 64 MB.
Agreement
This field is for validation purposes and should be left unchanged.