Plnenie záväzkov Emitenta – 29.4.2022

Plnenie záväzkov Emitenta – 29.4.2022

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2022

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2022

Oznámenie o výplate úrokového výnosu v decembri 2022

Oznámenie o výplate úrokového výnosu v roku 2022 - ISIN: SK4000020087