Odpovědní od samého počátku

K našemu podnikání jsme vždy přistupovali zodpovědně. Už 25 let vyvíjíme
procesy, které nám pomáhají budovat naše projekty způsobem
ohleduplným nejen k životnímu prostředí, ale také k lidem.

Přišel čas dát dohromady veškeré naše know-how a řídit se zavedeným rámcem ESG,
který řeší, jak společnosti přistupují k environmentálním a sociálním otázkám
a jakým způsobem funguje jejich řízení.

Připravili jsme užitečnou brožuru, která popisuje, jak jsme v HB Reavis přijali standardy
ESG jako součást našeho odpovědného přístupu k podnikání. Tady na webu si můžete přečíst
o našich hlavních ambicích a taky si stáhnout celou brožuru.

Pilíře naší ESG strategie

HBR_Ikonky-BLACK_01-150x150

Životní prostředí

S respektem k přírodě

Naše procesy, zásady, postupy a dopad, který máme na životní prostředí, což se vztahuje jak na naše stavební projekty, tak na naši společnost celkově.

Přečtěte si více

HBR_Ikonky-BLACK_02-150x150

Sociální odpovědnost

Péče o lidi

Činnosti ovlivňující naše zaměstnance i externisty, se kterými spolupracujeme, a vztahující se na projekty v různých fázích i na naši společnost celkově.

Přečtěte si více

HBR_Ikonky-BLACK_03_150x150

Korporátní řízení

Způsob, jakým fungujeme

Organizační struktura, transparentnost, opatření, protokoly, postupy a formální řídící orgány, role a odpovědnosti, které utváří to, jakou firmou jsme.

Přečtěte si více

Přečtěte si více o tom, jak tvoříme odpovědnou budoucnost.

Podívejte se podrobněji, jak ESG strategie ovlivňuje naše každodenní fungování na stavbách a v kancelářích.

Stáhněte si brožuru

Ekologický pilíř

christian-dubovan-gxsRL8B_ZqE-unsplash

ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Budeme i nadále pracovat na našem přístupu a snažit se vytvářet a provozovat budovy, které našim klientům umožní maximalizovat energetickou účinnost při jejich používání.

B14_przedpole_01C_m

SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY

Naší prioritou je implementace nízkouhlíkových řešení ve všech fázích projektu, včetně návrhu, demolice, výstavby a provozu, a tím i snížení uhlíkové stopy našich projektů.

+ Více o našem přístupu

DSC00751

SPOTŘEBA VODY

Budeme i nadále zlepšovat účinnost v nakládání s vodou pomocí efektivnějších technologií a řešení implementovaných v našich budovách.

+ Více o našem přístupu

DSC_0410

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Podporou dobrých návrhových a konstrukčních postupů se snažíme minimalizovat produkci odpadu v rámci celého našeho hodnotového řetězce, včetně provozu budov.

+ Více o našem přístupu

TWC_May2017_set3_lowres_030

ZELENÁ DOPRAVA

Podporujeme a usnadňujeme výběr ekologické dopravy tím, že umožňujeme lidem pracujícím v našich budovách a našim zaměstnancům využívat dopravu bez emisí.

+ Více o našem přístupu

JRA_33-Central_London_-®Hufton+Crow_007

BIODIVERZITA

Vytvářením zelené infrastruktury usilujeme v rámci našich projektů o zlepšení biodiverzity.

+ Více o našem přístupu

Sociální pilíř

BerkeleyPartner9

ZAPOJENÍ KLIENTA

Po celý rok budeme i nadále zapojovat naše klienty do různých akcí a aktivit, aby pro ně práce v našich budovách byla co nejlepším zážitkem.

+ Více o našem přístupu

T3S-HBReavis-Postępu14-2747_m

ZAMĚŘENÍ SE NA LIDI

Naším cílem je zaměřit se při navrhování a vytváření našich projektů na zaměstnance a na jejich potřeby.

+ Více o našem přístupu

VMI_GYM

ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODA

Zajistíme, aby naše budovy chránily zdraví, duševní pohodu a výkonnost tím, že je budeme navrhovat v souladu s odpovídajícími principy.

+ Více o našem přístupu

community

KOMUNITY

Naším cílem je zapojit a podporovat komunity kolem našich projektů v těch městech, kde žijeme, pracujeme a stavíme.

+ Více o našem přístupu

vvs67UMO

ZAMĚSTNANECKÁ ZKUŠENOST

Naší ambicí je přinášet inspirativní projekty a úkoly, které stimulují růst a rozvoj našich zaměstnanců.

+ Více o našem přístupu

DOD-jpg-(45-of-65)

BEZPEČNOST

Naším cílem je chránit naše zaměstnance, dodavatele a všechny ty, kteří pro nás pracují na stavbách, a to tím, že jim poskytneme potřebné proškolení v oblasti bezpečnosti.

+ Více o našem přístupu

Pilíř korporátního řízení

Untitled design (1)

KORPORÁTNÍ ŘÍZENÍ

Naší ambicí je zajistit, aby byla organizace řízena v souladu s dobrými standardy pro správu a řízení firem.

+ Více o našem přístupu

HB-Reavis-UK---46

NAŠE HODNOTY

Neustále pracujeme na zvyšování povědomí a propagaci hodnot HB Reavis, mezi které patří: nadšení, podnikatelský duch, profesionalita, inovativnost, dlouhodobé vztahy a zaměření na lidi.

+ Více o našem přístupu

kodex_mockup

ETIKA PODNIKÁNÍ

Naším cílem je, aby všichni naši zaměstnanci a klíčoví obchodní partneři dodržovali zásady, za kterými stojíme a které jsou uvedeny v našem etickém kodexu.

+ Více o našem přístupu

Untitled design

OTEVŘENÁ KULTURA

Naším cílem je podporovat otevřenost a rozvíjet tuto kulturu v rámci naší společnosti.

+ Více o našem přístupu

Agora_RT1

SPRÁVA DODAVATELSKÉHO ŘETĚŽCE

Naším cílem je budovat dlouhodobé vztahy s našimi dodavateli založené na vzájemné prosperitě a důvěře.

+ Více o našem přístupu

HB-Reavis-UK---50

DIVERZITA A INKLUZIVNÍ PŘÍSTUP

Naší ambicí je zajistit spravedlivé pracovní podmínky a rovné příležitosti všem zaměstnancům po celou dobu jejich práce pro naši společnost.

+ Více o našem přístupu

Podobají se naše klíčové priority těm vašim?

TaZjistěte více o tom, co pro nás uplatňování ESG principů znamená.
Prozkoumejte naše aspirace a zjistěte, zda míříme ke stejnému cíli.

Stáhněte si brožuru