Plnenie záväzkov Emitenta - 30.9.2019

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 30.9.2019