| | | | |

Plnenie záväzkov Emitenta – 29.4.2022

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 29.4.2022

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2022

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 30.9.2022

Oznámenie o výplate úrokového výnosu ISIN SK4000015814

Oznámenie o výplate úrokového výnosu v roku 2022

Oznámenie o výplate úrokového výnosu ISIN SK4000016218

Oznámenie o výplate úrokového výnosu v roku 2022

Plnenie záväzkov Emitenta – 3.5.2021

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 3.5.2021

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2021

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2021

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2020

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 30.9.2020

Plnenie záväzkov Emitenta – 28.5.2020

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 28.5.2020

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2019

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 30.9.2019