HB Reavis Finance SK V

HB REAVIS Finance SK V s. r. o. – Dlhopisový program vo výške do 150 000 000 EUR

OZAMENIE MAJITEĽOM DLHOPISOV – Konanie náhradnej schôdze zo dňa 22.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV – Odkup časti dlhopisov zo dňa 21.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV o porušení Emisných podmienok zo dňa 15.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV o porušení Emisných podmienok zo dňa 7.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 8.9.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 9.5.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 16.2.2022

HB Reavis Finance SK V – Základný prospekt Emitenta zo dňa 27.11.2018

HB Reavis Finance SK V – Dodatok č.1 k Základnému Prospektu

HB Reavis Finance SK V – Dodatok č.2 k Základnému Prospektu

HB Reavis Finance SK V – Oznámenie o zmene sídla Emitenta

HB Reavis Finance SK V – Spoločné Podmienky Plné Znenie

HB Reavis Finance SK V – Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky

Dlhopisy HBR 2025 I (ISIN:SK4120014853)

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 9.1.2023

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 22.12.2022

HB Reavis Finance SK V – Konečné Podmienky (Tranža I) 

Dlhopisy HBR 2025 II (ISIN:SK4000015814)

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 9.1.2023

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 22.12.2022

HB Reavis Finance SK V – Konečné Podmienky (Tranža II)

Dlhopisy HBR 2025 III (ISIN:SK4000016218)

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 9.1.2023

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 22.12.2022

HB Reavis Finance SK V – Konečné Podmienky (Tranža III)