Oznámenie v súvislosti s pandémiou COVID 19

Oznámenie