| | | | |

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 29.4.2022

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 29.4.2022 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2022

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2022

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2022

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2022

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 3.5.2021

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 3.5.2021 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2021

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2021

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2021

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2021 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2021

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2021 (plnenie záväzkov)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 28.5.2020

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 28.5.2020 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2020

HB Reavis Finance SK VI 31.3.2020_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2019

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2019 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA – 30.9.2019

HB Reavis Finance SK VI 30.9.2019_vyhlasenie