| |

Plnenie záväzkov Emitenta – 29.4.2022

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 29.4.2022

Plnenie záväzkov Emitenta – 3.5.2021

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 3.5.2021

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2021

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2021

Plnenie záväzkov Emitenta – 30.9.2020

Vyhlásenie plnenia záväzkov - 30.9.2020