HB Reavis Finance SK VII

HB REAVIS Finance SK VII s. r. o. – Dlhopisový program vo výške do 120 000 000 EUR

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV – Oznámenie o náhradnej schodzi zo dňa 22.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV – Odkup časti dlhopisov zo dňa 21.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV o porušení Emisných podmienok zo dňa 15.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV o porušení Emisných podmienok zo dňa 7.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 8.9.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 8.7.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 16.2.2022

HB Reavis Finance SK VII – Základný prospekt Emitenta zo dňa 16.3.2020

HB Reavis Finance SK VII – Dodatok č.1 k Základnému prospektu zo dňa 8.6.2020

HB Reavis Finance SK VII – Dodatok č.2 k Základnému prospektu zo dňa 3.11.2020

Zakladateľská listina HB REAVIS Finance SK VII s.r.o.

Spoločenská zmluva/stanovy HB Reavis Holding S.A.

Dlhopisy HBR 2024 I (ISIN:SK4000017729)

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 9.1.2023

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 22.12.2022

Súhrn Emisie

Konečné podmienky

Dlhopisy HBR 2024 II (ISIN:SK4000018198)

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 9.1.2023

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 22.12.2022

Súhrn Emisie

Konečné podmienky

Dlhopisy HBR 2025 IV (ISIN:SK4000018586)

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 9.1.2023

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 22.12.2022

Súhrn Emisie

Konečné podmienky

Dlhopisy HBR 2025 V (ISIN:SK4000018701)

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 9.1.2023

Notárska zápisnica zo Schôdze majiteľov dlhopisov zo dňa 22.12.2022

Súhrn Emisie

Konečné podmienky

Oznámenie o odkupe dlhopisov

Dlhopisy HB REAVIS 2027 (ISIN: SK4000016952)

Súhrn Emisie

Konečné podmienky

Oznámenie o pozastavení transakcie