Nástup nových technológií mení svet okolo nás, pracovné prostredie a zamestnanie už dnes. Aby sme boli na tieto výzvy pripravení, potrebujeme otvorenú myseľ, kritické myslenie, a najmä odvahu pýtať sa. Príkladom nám môže ísť Izrael, krajina s najväčším počtom startupov na obyvateľa na svete, hovorí jej veľvyslanec na Slovensku, J.E. Zvi Aviner Vapni.

S Jeho Excelenciou Zvi Aviner Vapnim sme sa porozprávali o budúcnosti práce, o význame rizika či zlyhania a o tom, ako sa vyrovnať s inováciami. Počas rozhovoru na bratislavskej konferencii Talks by HB Reavis nám vysvetlil potenciál a obmedzenia startupov, ale aj hodnotu vedomostí a skúseností, ktoré sa dajú získať len vystúpením z komfortnej zóny.

Čo si myslíte, že je najdôležitejší trend alebo fenomén, ktorý ovplyvní budúcnosť práce ako takej?

Myslím si, že technologické spoločnosti už ukazujú cestu a smerovanie budúceho vývoja. Práca sa stáva čoraz flexibilnejšou, čas a priestor už nehrajú takú dôležitú úlohu ako v minulosti. Myslím si, že priestor, v ktorom budú ľudia v budúcnosti pracovať bude zohľadňovať všetky ich potreby.

Kancelárie a pracoviská tak ako ich poznáme dnes s prichádzajúcou generáciou úplne zaniknú. Už nepôjde o kanceláriu ako takú, skôr komplexný priestor v ktorom človek pracuje. Zároveň si však nemyslím, že ľudia prestanú spoločne pracovať. Potrebujeme vzájomnú interakciu, ktorá je z môjho pohľadu nesmierne prospešná.

Do akej miery podľa vás ovplyvní startupová kultúra biznis v najbližších 10 rokoch?

Táto kultúra už dnes mení svet – a spolu s ním aj ekonomiku spoločností, ktoré založili svoj biznis na moderných technológiách a duševnom vlastníctve. Kedysi udávali smer banky, veľké spoločnosti z oblasti ťažby nerastných surovín a priemyslu. Dnes sú to spoločnosti, ktoré majú vedomosti. Práve tie sú najcennejším aktívom a tento posun sa bude z môjho pohľadu ďalej prehlbovať.

V oblasti zamestnanosti a práce dochádza k obrovským zmenám. Je možné sa na ne pripraviť? Ak áno, ako?

V prvom rade musíme naučiť deti pýtať sa a podporovať ich v tom. Nie opakovať. Informácie sú dnes všade a sú dostupné. Dnes už skutočne nepotrebujeme ľudské „roboty“, čo si dokážu všetko zapamätať. Musíme povzbudzovať deti ku kritickému mysleniu, spochybňovaniu a objavovaniu.

Úzko to súvisí s neustálym kladením otázok. Potrebujeme teda mladých ľudí, ktorí sa dokážu postaviť a spochybniť názory a predstavy starších. A toto by tí starší nemali brať ako urážku, ale ako niečo pozitívne.

Druhou dôležitou vecou je otvorenosť k všetkému novému, obzvlášť k technológiám ako takým. Nehovorím len o technických smeroch, platí to aj pre ľudí z humanitných odborov. Keď sme otvorení novým myšlienkam a možnostiam, dokážeme využiť technológie správnym spôsobom, a to ktorejkoľvek oblasti.

Myslíte si, že je možné sa pripraviť na výzvy a problémy, ktoré dnes ešte ani nevieme pomenovať?

Jednou z vecí, ktorej čelíme už dnes, sú kybernetické systémy a ich vplyv na náš každodenný život. Pár rokov dozadu to nebolo považované za tému, dnes je jednou z najdôležitejších, a to aj v oblasti bezpečnosti. Počítače, umelá inteligencia, nové spôsoby komunikácie, to všetko najmladšia generácia považuje za normálne. Práve mladí ľudia do tohto prostredia „skočili“ a rozvíjajú ho a posúvajú vpred.

Čakajú nás výzvy, ktoré si dnes nedokážeme ani len predstaviť. Dobrým príkladom sú autonómne vozidlá. Dnes ešte nevieme povedať, ako bude svet vyzerať, keď sa takéto vozidlá stanú bežnou súčasťou dopravného systému. Čo to spraví s mestami? Je to zaujímavá otázka, lebo odpoveď môže byť kladná aj záporná. Ak teda vychováme generáciu ľudí, ktorí majú otvorenú myseľ a sú pripravení diskutovať a prijímať kritiku, dokážu sa podľa mňa vyrovnať so všetkými nástrahami, ktoré budúcnosť prinesie.

Myslíte si, že sú startupy na začiatku svojej cesty ohrozené?

Najväčším rizikom je pochopiteľne to, že väčšina z nich zlyhá. A to treba vnímať ako niečo, čo je súčasťou procesu. Zlyhanie nie je koniec, iba etapa vývoja, na to sa veľmi často zabúda. Väčšina startupov nikdy žiadne peniaze nezarobí, ale to by nikoho nemalo odradiť skúšať to ďalej. V krajinách, kde majú ľudia komfortný život a nemusia bojovať s prostredím, nevyhovujúcimi podmienkami alebo iným ohrozením je počet startupov veľmi nízky. Tomu vo veľkej miere čelí najmä Európa. Život tu je vo všeobecnosti veľmi jednoduchý a príjemný.

Každý startup vyžaduje prijatie určitej miery rizika. Keď sa mu však ľudia môžu vyhnúť, prečo by sa doňho púšťali? Lenže inovácie a vývoj idú vždy ruka v ruke s rizikom. Keď sa rozhodnete niečo skúsiť niečo nové, idete do toho s tým, že sa to nemusí podariť. Ale keď príde neúspech, skúsite to znovu a znovu, až kým nedosiahnete to po čom ste túžili.


J.E. Zvi Aviner Vapni je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Izraela na Slovensku. Patrí k aktívnym podporovateľom startupovej scény a neobyčajných ľudí, ktorí sa neboja rozmýšľať úplne novým spôsobom. Jeho prednáška na bratislavských Talks by HB Reavis bola venovaná princípom a skúsenostiam izraelskej spoločnosti, vďaka ktorým dnes Izrael patrí k svetovej technologickej špičke.


Pozrite si viac o tom, čo odznelo na novembrových Talks by HB Reavis v Bratislave v stručnom zhrnutí najdôležitejších myšlienok.

Foto: Dominika Behúlová

Súvisiace články

Inteligentné budovy, dôraz na medziľudské vzťahy a budúcnosť na dosah ruky zapôsobili na návštevníkov Talks 2019

V Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu sa stretli inovátori a odborníci z rôznych oblastí, aby diskutovali o najnovších poznatkoch, ktoré menia

Svet bez manažérov, hladu a škodlivého pracoviska? Spíkri konferencie Talks by HB Reavis ukázali, že je to možné

Už žiadne zviera nemusí zomrieť kvôli mäsu a mileniálom sa dá v práci ľahko vyhovieť. Firmy možno riadiť aj bez

Čo priniesli Talks 2018 a prečo sa zúčastniť tento rok?

Piatemu ročníku konferencie Talks by HB Reavis dominovali témy budúcnosti práce, biznisu a inovácií, ktorých spoločným menovateľom je človek. Informácie z

Atmosféra, networking a prednášky, ktoré sa oplatí zažiť, hovoria o konferencii Talks návštevníci

Piate bratislavské Talks by HB Reavis opäť spojili medzinárodných odborníkov, inovátorov a ľudí s otvorenou mysľou. Technologické vychytávky, najnovšie poznatky z

späť ďalej