Ľudia

HB Reavis je silnou firmou vďaka svojim zamestnancom. Tím s viac ako 600 skutočnými profesionálmi v 6 krajinách z nás robí to, čím sme, lídrom na trhu s komerčnými nehnuteľnosťami.

Predstavenstvo spoločnosti

 • René Popík

  Člen predstavenstva

  René Popík prišiel do spoločnosti HB Reavis v roku 2007. René Popík prišiel do spoločnosti HB Reavis v roku 2007. Členom poľského tímu sa stal v roku 2012 ako riaditeľ pre rozvoj. Následne bol vymenovaný do predstavenstva spoločnosti HB Reavis Poľsko, kde zohral dôležitú úlohu pri úspechoch spoločnosti v tejto krajine. Pred príchodom do HB Reavis René Popík pracoval pre realitného developera Saller Group a pôsobil ako správca nehnuteľnosti nákupného centra Galéria v Košiciach. René je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a je držiteľom inžinierskeho titulu v odbore podnikového manažmentu.
 • Marian Herman

  Finančný riaditeľ a člen predstavenstva

  Marian Herman riadi všetky finančné aspekty skupiny HB Reavis. Členom Marian Herman riadi všetky finančné aspekty skupiny HB Reavis. Členom predstavenstva je od decembra 2014. Marian mal pred tým v HB Reavis na starosti oddelenie investičného riadenia a odpredaja. V minulosti pracoval v Londýne pre RREEF, Deutsche Bank a ING Group. Marian je držiteľom titulu Master v oblasti financií z London Business School a v oblasti finančného riadenia z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko.
 • Robert Kantor

  Člen predstavenstva

  Róbert Kantor sa k spoločnosti HB Reavis pridal v roku Róbert Kantor sa k spoločnosti HB Reavis pridal v roku 2000 a mal na starosti činnosti spojené s riadením aktív a prenajímaním retailových klientov. Členom predstavenstva sa stal v roku 2013 a prevzal na seba zodpovednosť aj úlohy v oblasti riadenia dodávok výstavby.
 • Radim Řimánek

  Člen predstavenstva / Generálny riaditeľ pre Veľkú Britániu

  Radim Římánek je členom predstavenstva skupiny HB Reavis zodpovedným za Radim Římánek je členom predstavenstva skupiny HB Reavis zodpovedným za medzinárodný prenájom kancelárií a developerské činnosti v Českej republike, Maďarsku a Spojenom kráľovstve. Spomedzi jeho predošlých zamestnávateľov možno spomenúť McKinsey & Company a Dun & Bradstreet v New Yorku a Prahe. Radim je absolventom Harvardu.  
 • Monika Kalinowska

  Group Communications Manager

 • Igor Ščerbák

  Product Design Director

 • Gabriela Vlková

  Internal Communication Manager

 • Marcel Zeleňák

  Head of AM & Retail Leasing

 • Peter Čerešník

  Group Leasing Director

 • Peter Grančič

  Investment Management Director

 • Marcel Kasanický

  Group HR Director

 • Katarína Szilvássyová

  Group Marketing Manager

 • Monika Komorníková

  Group HR Manager

 • Peter Daubner

  Divestments Director

 • George Leslie

  Head of Investment Management

 • Zinaida Vojnár

  International Business Development Director

 • Martin Marko

  Country Office Leasing Director

 • Petra Kozáková

  HR Business Partner

 • Jakub Gossanyi

  Head of Development

 • Rado Bekő

  Head of Office/Logistics AM

 • Adrián Rác

  Generálny riaditeľ pre Slovensko

  Kariéra Adriana Ráca v skupine HB Reavis sa začala už Kariéra Adriana Ráca v skupine HB Reavis sa začala už v roku 1996. Pracoval na rôznych pozíciách a získaval cenné skúsenosti v oblasti akvizícií, prenajímania a prípravy koncepcií projektov, stavebných činností a predaja projektov. V roku 2006 spoluzakladal českú pobočku HB Reavis a až do roku 2010 pôsobil ako jej riaditeľ. Od roku 2013 pracuje ako riaditeľ HB Reavis Slovakia.
  „Ako líder na slovenskom trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výstavby a prevádzky projektov teraz stojíme pred najvzrušujúcejšou výzvou v histórii našej spoločnosti. Pripravujeme skutočne jedinečný projekt v samom centre hlavného mesta. Vytvárame nový biznis distrikt, ktorý vzhľadom na svoju inovatívnu koncepciu a ekologické technológie prináša nový štandard do tohto odvetvia na slovenskom trhu.“
 • Jakub Verner

  PR & Marketing Manager

 • Andrea Foretníková

  Country Leasing Manager

 • Ladislav Szabo

  Country Acquisition Director

 • Petr Herman

  Generálny riaditeľ pre Českú republiku

  Petr Herman pracuje v skupine HB Reavis od roku 2015, Petr Herman pracuje v skupine HB Reavis od roku 2015, pričom zo začiatku zodpovedal za rozvoj obchodu v Českej republike a za generálneho riaditeľa bol vymenovaný v roku 2016. Má na starosti úspešné pôsobenie spoločnosti HB Reavis v Českej republike. Petr je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike, a postgraduálne štúdium ukončil na College of Europe v belgických Bruges. Má viac ako 20-ročné manažérske skúsenosti s rozvojom podnikania.
  „Naše pražské kancelárske projekty sa takmer v plnej miere prenajímajú prestížnym klientom ako Philips, JCDecaux, Hill's alebo NCR. V súčasnosti sa sústredíme na prípravu nových, jedinečných, projektov na etablovaných miestach po celej Prahe, kde dokážeme využiť naše skúsenosti a poznatky pri výstavbe prémiových komerčných nehnuteľností.“
 • Denisa Vavřichová

  HR Business Partner

 • Grzegorz Strutyński

  Commercial Director

 • Stanislav Frnka

  Generálny riaditeľ pre Poľsko

  Stanislav Frnka zodpovedá za celkové podnikateľské riadenie a rozvoj na Stanislav Frnka zodpovedá za celkové podnikateľské riadenie a rozvoj na poľskom trhu. Do aktuálnej funkcie bol vymenovaný v roku 2011. Počas jeho pôsobenia sa spoločnosť zaradila medzi troch najúspešnejších developerov vo Varšave. Pred pripojením sa k spoločnosti HB Reavis pracoval Stanislav vo firme Benefit Finance. Je absolventom City University of Seattle v Trenčíne, kde ukončil štúdium v odbore Podnikový manažment.
  „Vynikajúce výsledky, ktoré sme v uplynulom roku v Poľsku dosiahli, potvrdili popredné postavenie našej spoločnosti, ktorá sa za necelých 8 rokov stala jedným z hlavných aktérov s reálnym vplyvom na rast trhu komerčných nehnuteľností vo Varšave.“
 • Mariola Stawinska

  Senior HR Business Partner

 • Sebastian Proć

  Business Development Director

 • Marta Buslajew

  Head of Marketing & PR

 • Andrea Racz

  PR & Marketing Manager

 • Zsolt Szarvas

  Development Manager

 • Mariann Tóth

  Country Leasing Director

 • Zoltán Dömötör

  Country Construction Officer

 • Örs Kigyóssy

  Development Manager

 • Ágnes Kistamás

  Senior Leasing Manager

 • Johnathan Crawley

  Head of Legal

 • Kiran Pawar

  Development Director

 • Radim Řimánek

  Člen predstavenstva / Generálny riaditeľ pre Veľkú Britániu

  Radim Římánek je členom predstavenstva skupiny HB Reavis zodpovedným za Radim Římánek je členom predstavenstva skupiny HB Reavis zodpovedným za medzinárodný prenájom kancelárií a developerské činnosti v Českej republike, Maďarsku a Spojenom kráľovstve. Spomedzi jeho predošlých zamestnávateľov možno spomenúť McKinsey & Company a Dun & Bradstreet v New Yorku a Prahe. Radim je absolventom Harvardu.  
 • Amy McIlwraith

  Marketing Manager

 • Ali Pusat

  Generálny riaditeľ pre Turecko

  Ali Pusat sa k HB Reavis Group pripojil v novembri Ali Pusat sa k HB Reavis Group pripojil v novembri 2015. Zodpovedá za obchodné aktivity na tureckom trhu. Pred pôsobením v spoločnosti HB Reavis strávil 18 rokov prácou v sektore výstavby a rozvoja nehnuteľností v Turecku, Rusku, na Ukrajine a v Jordánsku. Po absolvovaní istanbulskej Technickej univerzity v odbore Stavebné inžinierstvo Ali v štúdiu pokračoval a získal titul Master v odbore Manažment stavieb. V súčasnosti sa venuje postgrdauálnemu štúdiu.
  „Usilujeme sa stanoviť štandard tureckého trhu výstavby komerčných nehnuteľností. Jediný spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť, je vybudovať dynamické, tvorivé a udržateľné prostredie s pomocou uznávanej medzinárodnej odbornosti spoločnosti HB Reavis.“
 • Marcel Sedlák

  Generálny riaditeľ pre Nemecko

Čestní členovia predstavenstva

 • Ivan Chrenko

  Predseda predstavenstva

  Ivan Chrenko je spoluzakladateľom HB Reavis. Od roku 1994 do Ivan Chrenko je spoluzakladateľom HB Reavis. Od roku 1994 do októbra 2013 zastával funkciu generálneho riaditeľa skupiny HB Reavis.
 • Maarten J. Hulshoff

  Čestný člen predstavenstva

  Maarten Hulshoff predsedal šesť rokov poradnému výboru HB Reavis. Predtým Maarten Hulshoff predsedal šesť rokov poradnému výboru HB Reavis. Predtým bol generálnym riaditeľom Rodamco Europe a Ra-bobank International po 19-ročnej kariére v Citibank, kde v rámci svojej medzinárodnej kariéry zastával viaceré vyššie pozície.