Ľudia

HB Reavis je silnou firmou vďaka svojim zamestnancom. Tím s viac ako 700 skutočnými profesionálmi v 6 krajinách z nás robí to, čím sme, lídrom na trhu s komerčnými nehnuteľnosťami.

Predstavenstvo spoločnosti

 • René Popík

  Člen predstavenstva

  René Popík prišiel do spoločnosti HB Reavis v roku 2007. René Popík prišiel do spoločnosti HB Reavis v roku 2007. Členom poľského tímu sa stal v roku 2012 ako riaditeľ pre rozvoj. Následne bol vymenovaný do predstavenstva spoločnosti HB Reavis Poľsko, kde zohral dôležitú úlohu pri úspechoch spoločnosti v tejto krajine. Pred príchodom do HB Reavis René Popík pracoval pre realitného developera Saller Group a pôsobil ako správca nehnuteľnosti nákupného centra Galéria v Košiciach. René je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave a je držiteľom inžinierskeho titulu v odbore podnikového manažmentu.
 • Peter Čerešník

  Group Leasing Director

 • Marian Herman

  Finančný riaditeľ a člen predstavenstva

  Marian Herman riadi všetky finančné aspekty skupiny HB Reavis. Členom Marian Herman riadi všetky finančné aspekty skupiny HB Reavis. Členom predstavenstva je od decembra 2014. Marian mal pred tým v HB Reavis na starosti oddelenie investičného riadenia a odpredaja. V minulosti pracoval v Londýne pre RREEF, Deutsche Bank a ING Group. Marian je držiteľom titulu Master v oblasti financií z London Business School a v oblasti finančného riadenia z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovensko.
 • Robert Kantor

  Člen predstavenstva

  Róbert Kantor sa k spoločnosti HB Reavis pridal v roku Róbert Kantor sa k spoločnosti HB Reavis pridal v roku 2000 a mal na starosti činnosti spojené s riadením aktív a prenajímaním retailových klientov. Členom predstavenstva sa stal v roku 2013 a prevzal na seba zodpovednosť aj úlohy v oblasti riadenia dodávok výstavby.
 • Radim Řimánek

  Člen predstavenstva

  Radim Řimánek je členom predstavenstva spoločnosti HB Reavis Group. Dohliada Radim Řimánek je členom predstavenstva spoločnosti HB Reavis Group. Dohliada na aktivity vo Veľkej Británii a je zodpovedný za činnosť spoločnosti v Českej republike, ale aj za otvorenie pobočky spoločnosti v Nemecku. Medzi jeho predchádzajúcich zamestnávateľov patria spoločnosti McKinsey & Company a Dun & Bradstreet v New Yorku a v Prahe. Radim je absolventom Harvard University.  
 • Igor Ščerbák

  Product Design Director

 • Katarína Szilvássyová

  Group Marketing Manager

 • Gabriela Vlková

  Internal Communication Manager

 • George Leslie

  Head of Investment Management

 • Monika Komorníková

  Group HR Manager

 • Marcel Zeleňák

  Head of AM & Retail Leasing

 • Jakub Verner

  Group PR manager

 • Peter Grančič

  Investment Management Director

 • Marcel Kasanický

  Group HR Director

 • Peter Daubner

  Divestments Director

 • Jakub Gossanyi

  Head of Development

 • Adrián Rác

  Generálny riaditeľ pre Slovensko

  Kariéra Adriana Ráca v skupine HB Reavis sa začala už Kariéra Adriana Ráca v skupine HB Reavis sa začala už v roku 1996. Pracoval na rôznych pozíciách a získaval cenné skúsenosti v oblasti akvizícií, prenajímania a prípravy koncepcií projektov, stavebných činností a predaja projektov. V roku 2006 spoluzakladal českú pobočku HB Reavis a až do roku 2010 pôsobil ako jej riaditeľ. Od roku 2013 pracuje ako riaditeľ HB Reavis Slovakia.
  „Ako líder na slovenskom trhu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti výstavby a prevádzky projektov teraz stojíme pred najvzrušujúcejšou výzvou v histórii našej spoločnosti. Pripravujeme skutočne jedinečný projekt v samom centre hlavného mesta. Vytvárame nový biznis distrikt, ktorý vzhľadom na svoju inovatívnu koncepciu a ekologické technológie prináša nový štandard do tohto odvetvia na slovenskom trhu.“
 • Petra Kozáková

  HR Business Partner

 • Martin Marko

  Country Office Leasing Director

 • Rado Bekő

  Head of Office/Logistics AM

 • Andrea Foretníková

  Country Leasing Manager

 • Ladislav Szabo

  Country Acquisition Director

 • Denisa Vavřichová

  HR Business Partner

 • Petr Herman

  Generálny riaditeľ pre Českú republiku

  Petr Herman pracuje v skupine HB Reavis od roku 2015, Petr Herman pracuje v skupine HB Reavis od roku 2015, pričom zo začiatku zodpovedal za rozvoj obchodu v Českej republike a za generálneho riaditeľa bol vymenovaný v roku 2016. Má na starosti úspešné pôsobenie spoločnosti HB Reavis v Českej republike. Petr je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike, a postgraduálne štúdium ukončil na College of Europe v belgických Bruges. Má viac ako 20-ročné manažérske skúsenosti s rozvojom podnikania.
  „Naše pražské kancelárske projekty sa takmer v plnej miere prenajímajú prestížnym klientom ako Philips, JCDecaux, Hill's alebo NCR. V súčasnosti sa sústredíme na prípravu nových, jedinečných, projektov na etablovaných miestach po celej Prahe, kde dokážeme využiť naše skúsenosti a poznatky pri výstavbe prémiových komerčných nehnuteľností.“
 • Marta Buslajew

  Head of Marketing & PR

 • Grzegorz Strutyński

  Commercial Director

 • Mariola Stawinska

  Senior HR Business Partner

 • Stanislav Frnka

  Generálny riaditeľ pre Poľsko

  Stanislav Frnka zodpovedá za celkové podnikateľské riadenie a rozvoj na Stanislav Frnka zodpovedá za celkové podnikateľské riadenie a rozvoj na poľskom trhu. Do aktuálnej funkcie bol vymenovaný v roku 2011. Počas jeho pôsobenia sa spoločnosť zaradila medzi troch najúspešnejších developerov vo Varšave. Pred pripojením sa k spoločnosti HB Reavis pracoval Stanislav vo firme Benefit Finance. Je absolventom City University of Seattle v Trenčíne, kde ukončil štúdium v odbore Podnikový manažment.
  „Vynikajúce výsledky, ktoré sme v uplynulom roku v Poľsku dosiahli, potvrdili popredné postavenie našej spoločnosti, ktorá sa za necelých 8 rokov stala jedným z hlavných aktérov s reálnym vplyvom na rast trhu komerčných nehnuteľností vo Varšave.“
 • Sebastian Proć

  Business Development Director

 • Zsolt Szarvas

  Development Manager

 • Örs Kigyóssy

  Development Manager

 • Jan Hübner

  Generálny riaditeľ pre Maďarsko

  Vyštudoval Technickú univerzitu v Brne, odbor Management stavebníctva. V roku Vyštudoval Technickú univerzitu v Brne, odbor Management stavebníctva. V roku 2010 nastúpil do českého tímu HB Reavis, kde dohliadal na projektové a stavebné práce na River Garden - prvom projekte HB Reavis v Prahe. Od roku 2012 do roku 2017 bol ako supervízor zodpovedný za stavebné projekty v Poľsku s odhadovaným celkovým rozpočtom cca. 550 miliónov eur. Pod jeho kompetencie spadali aj najprestížnejšie kancelárske projekty spoločnosti HB Reavis vo Varšave, ako napríklad obchodné centrum Gdański a Varso Place. Jan v priebehu niekoľko málo rokov prispel k vyprofilovaniu HB Reavis ako jedného z najlepších developerov kancelárskych priestorov vo Varšave. Ako člen predstavenstva HB Reavis Poľsko tiež viedol lokálnu stavebnú divíziu HB Reavis, kde riadil tím viac ako 50 profesionálov. V septembri 2017 sa stal Generálnym riaditeľom spoločnosti HB Reavis Maďarsko. Pod jeho vedením pokračujú práce na maďarskom vlajkovom projekte Agora Budapešť, ktorý ponúkne priestory šité na mieru pre viac ako 12 000 ľudí.
 • Ágnes Kistamás

  Senior Leasing Manager

 • Andrea Racz

  PR & Marketing Manager

 • Mariann Tóth

  Country Leasing Director

 • Kiran Pawar

  Development Director

 • Johnathan Crawley

  Head of Legal

 • Gareth Richardson

  HR Business Partner

 • Dana Pavurova

  Tax Manager

 • Jan Vesely

  Special Projects Director

 • Steven Skinner

  Transactional Director

 • Amy McIlwraith

  Marketing Manager

 • Louise Ioannou

  Senior Marketing & PR Manager

 • Andrew Hudson

  Head of Commercial

 • Marcel Sedlák

  Generálny riaditeľ pre Nemecko

  Marcel Sedlák je ako generálny riaditeľ spoločnosti HB Reavis Germany Marcel Sedlák je ako generálny riaditeľ spoločnosti HB Reavis Germany zodpovedný za vytváranie obchodných príležitostí na nemeckom trhu. Jeho cieľom je, aby sa HB Reavis stal lídrom v oblasti kancelárskych riešení v Nemecku. Do HB Reavis Marcel nastúpil v roku 2001 ako projektový advokát a neskôr sa stal právnym poradcom. V roku 2006 prevzal funkciu hlavného investičného riaditeľa a viedol úspešnú expanziu HB Reavis na trhoch strednej a východnej Európy a vo Veľkej Británii. V roku 2010 sa stal členom predstavenstva, kde bol zodpovedný za činnosť spoločnosti v Poľsku, na Slovensku a na nových trhoch. Aby sa mohol po svojom vymenovaní za generálneho riaditeľa v Nemecku plne venovať svojim novým povinnostiam, Marcel z predstavenstva skupiny vystúpil. Je držiteľom magisterského titulu z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Executive MBA z Viedenskej univerzity / Carlson School of Management / University of Minnesota.
 • Hans-Peter Haehnlein

  Commercial Director

 • Andreas Roczek

  Construction Director

Čestní členovia predstavenstva

 • Ivan Chrenko

  Predseda predstavenstva

  Ivan Chrenko je spoluzakladateľom HB Reavis. Od roku 1994 do Ivan Chrenko je spoluzakladateľom HB Reavis. Od roku 1994 do októbra 2013 zastával funkciu generálneho riaditeľa skupiny HB Reavis.
 • Maarten J. Hulshoff

  Čestný člen predstavenstva

  Maarten Hulshoff predsedal šesť rokov poradnému výboru HB Reavis. Predtým Maarten Hulshoff predsedal šesť rokov poradnému výboru HB Reavis. Predtým bol generálnym riaditeľom Rodamco Europe a Ra-bobank International po 19-ročnej kariére v Citibank, kde v rámci svojej medzinárodnej kariéry zastával viaceré vyššie pozície.