Finančné výsledky 2019

€486.8M

Prevádzkový zisk

€1,738.6M

Čistá hodnota aktív

33.3%

Výnos pre akcionárov spoločnosti

€3,040.3M

Súvaha

68%

Podiel aktív vo výstavbe k celkovým investičným aktívam

32.4%

Čistá zadĺženosť

Vybrané finančné ukazovatele

Finančný parameter
2015
2016
2017
2018
2019
Prevádzkový zisk 1 (mil. EUR)
302.5
235.3
98.1
197.9
486.8
Súvaha (mil. EUR)
2,089.3
2,112.3
2,294.8
2,349.9
3,040.3
Podiel aktív vo výstavbe k celkovým investičným aktívam 2
47%
50%
45%
50%
68%
Čistá hodnota aktív (mil. EUR)
1,187.2
1,220.6
1,274.4
1,344.1
1,738.6
Výnos pre akcionárov spoločnosti
29.3%
6.9%
7.6%
8.5%
33.3%
Čistá zadĺženosť 3
29.7%
17.4%
26.8%
30.5%
32.4%
  1. Prevádzkový zisk bez nákladov na pôžičky od tretích strán, na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pripravovanej podľa IFRS auditovanej spoločnosťou PwC a údajov z výročnej správy.
  2. Bez vedľajších aktivít.
  3. Podiel úročených záväzkov voči tretím stranám (bez inej zadĺženosti) mínus hotovosť k celkovým aktívam skupiny.

Finančné správy

Dlhopisy

Profil splatnosti

*Emisie dlhopisov v CZK a PLN sú od dátumu emisie do dňa splatnosti zaistené mezimenovým úrokovým swapom.
Emitent
HB REAVIS Finance SK V s.r.o.
Objem emisie
25,000,000 EUR
Doba splatnosti
18/11/2025
ISIN
SK4000016218
Emitent
HB REAVIS Finance SK V s.r.o.
Objem emisie
20,000,000 EUR
Doba splatnosti
30/09/2025
ISIN
SK4000015814
Emitent
HB REAVIS Finance SK VI s.r.o.
Objem emisie
30,000,000 EUR
Doba splatnosti
17/07/2026
ISIN
SK4000015590
Emitent
HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
Objem emisie
15,000,000 EUR
Doba splatnosti
08/02/2025
ISIN
SK4120014853
Emitent
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Objem emisie
111,000,000 PLN
Doba splatnosti
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00018
Emitent
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Objem emisie
6,600,000 EUR
Doba splatnosti
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00026
Emitent
HB REAVIS Finance SK s. r. o.
Objem emisie
30,000,000 EUR
Doba splatnosti
26/08/2019
ISIN
SK4120010166
Emitent
HB REAVIS Finance SK II s. r. o.
Objem emisie
40,000,000 EUR
Doba splatnosti
30/03/2020
ISIN
SK4120010554
Emitent
HB Reavis Finance CZ, s. r. o.
Objem emisie
1,250,000,000 CZK
Doba splatnosti
23/03/2021
ISIN
CZ0003513608
Emitent
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Objem emisie
100,000,000 PLN
Doba splatnosti
16/04/2021
ISIN
PLHBRVS00011
Emitent
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Objem emisie
220,000,000 PLN
Doba splatnosti
05/01/2022
ISIN
PLHBRVS00029
Emitent
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Objem emisie
25,000,000 EUR
Doba splatnosti
08/12/2021
ISIN
SK4120012311
Emitent
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Objem emisie
12,000,000 EUR
Doba splatnosti
21/03/2022
ISIN
SK4120012634
Emitent
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Objem emisie
20,000,000 EUR
Doba splatnosti
15/06/2022
ISIN
SK4120012915
Emitent
HB REAVIS Finance SK IV s. r. o.
Objem emisie
45,000,000 EUR
Doba splatnosti
14/09/2027
ISIN
SK4120013244
Emitent
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Objem emisie
31,000,000 EUR
Doba splatnosti
07/11/2023
ISIN
SK4120013384

Odoberajte aktuálne finančné novinky