Vybrané finančné ukazovatele

 • Finančný parameter
  2014
  2015
  2016
  2017
 • Prevádzkový zisk 1 (mil. EUR)
  132.6
  302.5
  235.3
  98.1
 • Súvaha (mil. EUR)
  1,806.1
  2,089.3
  2,112.3
  2,294.8
 • Podiel aktív vo výstavbe k celkovým investičným aktívam 2
  45%
  47%
  50%
  45%
 • Čistá hodnota aktív (mil. EUR)
  963.7
  1,187.2
  1,220.6
  1,274.4
 • Výnos pre akcionárov spoločnosti
  10.8%
  29.3%
  6.9%
  7.6%
 • Čistá zadĺženosť 3
  26.5%
  29.7%
  17.4%
  26.8%
 1. Prevádzkový zisk bez nákladov na pôžičky od tretích strán, na základe údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pripravovanej podľa IFRS auditovanej spoločnosťou PwC a údajov z výročnej správy.
 2. Bez vedľajších aktivít.
 3. Podiel úročených záväzkov voči tretím stranám (bez inej zadĺženosti) mínus hotovosť k celkovým aktívam skupiny.

Finančné správy

2018

2017

2016

2015

2014

2013


Dlhopisy

 • Emitent
  HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
 • Objem emisie
  100,000,000 PLN
 • Doba splatnosti
  16/04/2021
 • ISIN
  PLHBRVS00011
 • Internetová stránka emitenta
 • Emitent
  HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
 • Objem emisie
  220,000,000 PLN
 • Doba splatnosti
  05/01/2022
 • ISIN
  PLHBRVS00029
 • Internetová stránka emitenta