Pozícia

Fit-Out Project Manager


Minimálna mzda

od 2 500 EUR brutto/mesiac


Lokalita

Slovensko / Bratislava / HB Reavis


Úloha

Fit-out projektový manažér je pre spoločnosť HB Reavis kľúčovou úlohou. Je sprostredkovateľ komunikácie medzi nájomcom, internými oddeleniami lízingu a výstavby o priestorovom vybavení podľa požiadaviek nájomcu.


Zodpovednosť

Realizácia projektu načas, v rámci rozpočtu a v dohodnutej kvalite

Komunikuje naše riešenia Workspace a technické otázky potenciálnym nájomcom, pripravuje technický popis priestoru, odhad rozpočtov, plán krokov projektu

Podieľa sa na príprave lízingových zmlúv

Schvaľuje konečnú projektovú dokumentáciu a poskytuje ju Construction Managerovi

Dohliada na sledovanie časového harmonogramu a v prípade odchýlok okamžite prijíma nápravné opatrenia

Vlastní cashflow projektu a zodpovedá za rozsah fakturovaného rozpočtu a preplácanie faktúr dodávateľov

Zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní v spolupráci s Construction Managerom


Požiadavky

Skúsenosti

  • Min. 3 roky skúsenosť v oblasti Projekt manažmentu, Správy budov a pod.
  • Skúsenosť s koordináciou dodávateľov
  • Skúsenosť s tendrami, projektami a prácnou dokumentáciou

Vzdelanie

  • Vysokoškolské vzdelanie, preferované - Stavebná fakulta / Architektúra

Jazyky

  • Aktívna znalosť Anglického jazyka

Ďalšie schopnosti

  • Znalosť Auto-CAD a MS Office (Excel, Project)
  • Komunikačné a negociačné zručnosti
  • Proklientská orientácia

Benefity

Životné a úrazové poistenie

Cafeteria system

5 sick days

Parking

Priateľská a otvorené pracovná atmosféra

Online formulár

"*" indicates required fields

Max. file size: 64 MB.
Agreement
This field is for validation purposes and should be left unchanged.