Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Želmíra Zelenayová
HB Reavis
+421 2 5830 3030
press@hbreavis.com
https://hbreavis.com

Štefan Frimmer
Slovenská sporiteľňa, a. s.
+421 2 48 62 43 54
press@slsp.sk
http://www.slsp.sk

Zuzana Eliášová
Československá obchodná banka, a.s.
+421 2 59 66 58 25
zueliasova@csob.sk
https://csob.sk.

späť ďalej