Medzinárodná developerská spoločnosť HB Reavis dnes informovala o svojom zámere získať certifikát WELL pre svoje tri projekty komerčných budov od inštitútu IWBI™ (International WELL Building Institute™) podľa štandardu WELL Building Standard™ (WELL). Je prvým stavebným štandardom zameraným na zlepšenie zdravia ľudí a ich celkovej pohody prostredníctvom inovatívneho prístupu k riešeniu ich budov.

Zavedenie certifikátu umožní spoločnosti HB Reavis prispievať k celkovému zdraviu a dobrej pohode ľudí pracujúcich v jej budovách. Tento záväzok chce napĺňať nielen pri projektovaní a výstavbe, ale aj pri prevádzkovaní budov. V rámci tohto inovatívneho stavebného certifikačného programu boli zaregistrované nasledujúce projekty:

  • budova Twin City Tower v Bratislave je registrovaná na udelenie certifikátu WELL Core & Shell (stavby s predpísaným vybavením budov a ich okolia),
  • kancelárske priestory spoločnosti HB Reavis v rámci projektu Twin City C v Bratislave sú registrované na udelenie certifikátu New and Existing Interiors (nové a existujúce interiéry),
  • kancelárska budova na Vinohradskej ulici v Prahe je registrovaná na udelenie certifikátu WELL Core & Shell.

„Budovy majú významný vplyv na kvalitu života ľudí, na ich pohodu a zdravie. Predovšetkým v dnešnej dobe tzv. boja o talenty je veľmi dôležité, aby firmy poskytovali priestory, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu zamestnancov a ich produktivite,“ vysvetlil Peter Čerešník, Group Leasing Director spoločnosti HB Reavis. Okrem toho dodal: „Pocit pohody v práci považujeme za základný stavebný kameň vyrovnaného života. Veríme, že zabezpečením vysokokvalitného prostredia v budovách pomáhame svojim zákazníkom dosahovať lepšie podnikateľské výsledky vďaka zdravším, spokojnejším a zaangažovanejším zamestnancom. Preto sme nadšenými priekopníkmi a na trhoch, kde pôsobíme, výrazne investujeme do developerských postupov orientovaných na používateľov, kam patrí aj štandard WELL Building Standard.“

Systém WELL spravuje inštitút IWBI. WELL je systém určený na meranie, certifikáciu a monitorovanie vlastností zastavaného priestoru, ktoré ovplyvňujú ľudské zdravie a kondíciu prostredníctvom zlepšovania kvality vzduchu, vody, stravovania, osvetlenia, ale takisto možnosti pohybu, pohodlia a celkového postoja k týmto témam. Systém WELL je založený na komplexnom medicínskom výskume, ktorý skúma vplyv budov, v ktorých trávime viac ako 90 % času, na zdravie a kondíciu ľudí, ktorí v nich bývajú a pracujú.

Po dokončení troch spomínaných projektov im inštitút IWBI môže udeliť certifikát WELL na základe prísnych testov a záverečného vyhodnotenia spoločnosťou Green Business Certification Inc. (GBCI), ktorá je nezávislým certifikačným orgánom pre systém WELL. Tým sa zabezpečí, že tieto projekty budú spĺňať všetky požiadavky systému WELL. Spoločnosť HB Reavis plánuje získať certifikát WELL aj pre plánovanú výstavbu kancelárskych budov vo Varšave a v Budapešti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:

Martina Jamrichová
Country PR & Marketing Manager

martina.jamrichova@hbreavis.com

späť ďalej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *