| |

Oznámenie v súvislosti s pandémiou COVID 19

Oznámenie

OZNÁMENIE O TRANSAKCIÁCH MANAŽÉROV – 24.6.2019

OZNÁMENIE O TRANSAKCIÁCH MANAŽÉROV - 24.6.2019

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ RUČITEĽA – 31.5.2017

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.5.2017