HB Reavis Finance SK III

HB REAVIS Finance SK III s. r. o. – Dlhopisový program vo výške do 100 000 000 EUR

HB Reavis Finance SK III – Základný prospekt Emitenta zo dňa 11.11.2016

HB Reavis Finance SK III – Dodatok č. 1 k Základnému prospektu Emitenta zo dňa 10.05.2017

HB Reavis Finance SK III – Dodatok č. 2 k Základnému prospektu Emitenta zo dňa 5.10.2017

HB Reavis Finance SK III – Oznámenie o zmene sídla Emitenta

HB Reavis Finance SK III – Plné znenie Spoločných emisných podmienok

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 16.2.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 7.12.2022

OZNAM PRE MAJITEĽOV DLHOPISOV zo dňa 15.12.2022

Dlhopisy HBR 2021 I (ISIN: SK4120012311)

Konečné podmienky Dlhopisov vydávaných v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 11. novembra 2016 (1. tranža)

Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky

Plné znenie Konečných podmienok upravené o zmenu sídla: (1. tranža)

Oznámenie o splatení emisie

Dlhopisy HBR 2022 I (ISIN: SK4120012634)

Konečné podmienky Dlhopisov vydávaných v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 11.novembra 2016 (2. tranža)

Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky

Plné znenie Konečných podmienok upravené o zmenu sídla: (2. tranža)

Oznámenie o splatení emisie

Dlhopisy HBR 2022 II (ISIN: SK4120012915)

Konečné podmienky Dlhopisov vydávaných v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 11. novembra 2016 (3. tranža)

Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky

Plné znenie Konečných podmienok upravené o zmenu sídla: (3. tranža)

Oznámenie o splatení emisie

Dlhopisy HBR 2023 I (ISIN: SK4120013384)

Konečné podmienky Dlhopisov vydávaných v rámci Programu vydávania dlhopisov podľa Základného prospektu zo dňa 11. novembra 2016 (4. tranža)

Oznámenie o výsledkoch verejnej ponuky

Plné znenie Konečných podmienok upravené o zmenu sídla: (4. tranža)

Oznámenie o splatení emisie