| | | | | |

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2022

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 31.3.2022 (plnenie záväzkov)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 29.4.2022

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 29.4.2022 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2022

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2022

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 3.5.2021

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 3.5.2021 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2021

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 31.3.2021 (plnenie záväzkov)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2021

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2021 (plnenie záväzkov)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2021

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2021 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2020

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2020 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2020

HB Reavis Finance SK III 30.9.2020_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 28.5.2020

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 28.5.2020 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 31.3.2020

HB Reavis Finance SK III 31.3.2020_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 30.9.2019

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 30.9.2019 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA – 30.9.2019

HB Reavis Finance SK III 30.9.2019_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 12.4.2019

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 12.4.2019 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA – 29.3.2019

HB_Reavis_Finance_SK_III_29.3.2019_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA – 21.9.2018

HB_Reavis_Finance_SK_III_21.9.2018_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 19.9.2018

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 19.9.2018 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 16.4.2018

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 16.4.2018 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA – 27.3.2018

HB_Reavis_Finance_SK_III_27.3.2018_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA – 29.9.2017

HB_Reavis_Finance_SK_III_29.9.2017_vyhlasenie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 29.9.2017

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 29.9.2017 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA ZO DŇA 18.4.2017

Vyhlásenie Emitenta zo dňa 18.4.2017 (finančná zadlženosť)

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ EMITENTA – 22.3.2017

HB_Reavis_Finance_SK_III_22.3.2017_vyhlasenie