Nasz Zespół

Źródłem siły naszej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Markę lidera i prekursora nowych trendów na rynku nieruchomości tworzy 700 znakomitych fachowców w sześciu krajach.


Executive management

 • Marian Herman

  Group CEO

  Wcześniej pracował w Londynie dla RREEF, Deutsche Bank oraz ING Wcześniej pracował w Londynie dla RREEF, Deutsche Bank oraz ING Group. Posiada dyplom London Business School w dziedzinie finansów, ukończył również zarządzanie finansami na Comenius University w Bratysławie.
 • Peter Pecník

  Group CFO & Poland CEO

  Peter Pecnik kieruje polskim oddziałem HB Reavis, międzynarodowej firmy specjalizującej Peter Pecnik kieruje polskim oddziałem HB Reavis, międzynarodowej firmy specjalizującej się w tworzeniu przestrzeni pracy. Oprócz realizacji projektów deweloperskich, takich jak Varso Place czy kampus biurowy Forest w Warszawie, polski zespół HB Reavis oferuje także usługi doradcze w zakresie planowania przestrzeni pracy Origameo oraz przestrzenie coworkingowe HubHub. Peter Pecnik posiada 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości i finansów. Z Grupą HB Reavis jest związany od 2008 roku, gdzie wcześniej piastował stanowisko Head of Corporate Finance. Przed dołączeniem do HB Reavis, pracował w dziale Deloitte, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Tatra Banka. Peter Pecnik jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie.
 • Pavel Jonczy

  Member of Executive Management

 • Peter Čerešník

  Member of Executive Management

  Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor ds. Wynajmu odpowiedzialny za strategię komercjalizacji i nadzorujący pracę lokalnych zespołów w Bratysławie, Pradze, Warszawie, Budapeszcie i Londynie. Od października 2017 roku zasiada w zarządzie Grupy, nadzorując rozwój usług w obszarze tworzenia przestrzeni pracy oraz centrów coworkingowych. Peter posiada tytuł MBA University of New York w Pradze oraz City University w Bratysławie. Wcześniej zajmował szereg stanowisk kierowniczych w firmach z sektora IT – był m.in. dyrektorem generalnym słowackiego oddziału Exe, a także dyrektorem lokalnych filii Microsoft oraz SAS Institute.
 • Peter Andrasina

  Head of Corporate Financing

 • Jakub Verner

  Group PR manager

 • Peter Jirsák

  Head of HubHub & Qubes

 • Peter Terpak

  Group Marketing & Communications Director

 • Tomáš Meliško

  Head of Symbiosy

 • Martin Neštepný

  Group Origameo Director

 • Andrej Popovic

  Group Head of HR

 • Peter Malovec

  Group Head of Legal

 • Václav Matoušek

  Group Development Director

 • Martina Slabejová

  Group Leasing Director

 • Karol Michaliak

  Group IT Director

 • Matúš Lipták

  Head of More

 • Peter Daubner

  Head of Transactions and Investment Management

 • Katarína Szilvássyová

  Group Marketing Manager

 • Tomas Messinger

  Head of Experience & Product Design

 • Mariola Jakubek

  Senior HR Business Partner

 • Marta Pośniak

  PR Manager

 • Maciej Olczyk

  Deputy Country Construction Officer

 • Katarzyna Najdzik

  Marketing Manager

 • Barbara Chochołowska

  Country Head of Legal

 • Sebastian Proć

  Country Development Director

 • Karol Wyka

  Country Leasing Director

 • Peter Pecník

  Group CFO & Poland CEO

  Peter Pecnik kieruje polskim oddziałem HB Reavis, międzynarodowej firmy specjalizującej Peter Pecnik kieruje polskim oddziałem HB Reavis, międzynarodowej firmy specjalizującej się w tworzeniu przestrzeni pracy. Oprócz realizacji projektów deweloperskich, takich jak Varso Place czy kampus biurowy Forest w Warszawie, polski zespół HB Reavis oferuje także usługi doradcze w zakresie planowania przestrzeni pracy Origameo oraz przestrzenie coworkingowe HubHub. Peter Pecnik posiada 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości i finansów. Z Grupą HB Reavis jest związany od 2008 roku, gdzie wcześniej piastował stanowisko Head of Corporate Finance. Przed dołączeniem do HB Reavis, pracował w dziale Deloitte, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Tatra Banka. Peter Pecnik jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie.
 • Štefan Stanko

  Managing Director

 • Jan Mužík

  Product Design Manager

 • Andrea Foretníková

  Country Office Leasing Director for Czech and Slovak Republic

 • René Popík

  Slovakia CEO

  René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a pięć lat później roku objął stanowisko Head of Development w polskim oddziale grupy, po czym został powołany do zarządu HB Reavis Poland, znacząco przyczyniając się do sukcesu firmy w Polsce. Przedtem pracował w firmie deweloperskiej Saller Group oraz pełnił funkcję Property Managera w centrum handlowym Galeria w Koszycach na Słowacji. Z wyksztalcenia jest magistrem ekonomii budownictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie.
 • Viktor Tokos

  Country Origameo Director

 • Andrea Foretníková

  Country Office Leasing Director for Czech and Slovak Republic

 • Radoslav Bekő

  Head of Office/Logistics AM

 • Petra Kozáková

  HR Business Partner

 • Krisztian Karsai

  Country Origameo Director

 • Viktor Fonth

  Head of Legal

 • Róbert Kubinský

  Hungary CEO

  Robert posiada 15 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami. Do HB Robert posiada 15 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami. Do HB Reavis dołączył w 2011 roku na stanowisku Head of Operating Finance, na którym odpowiadał za controlling, zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz księgowość. Dwa lata temu został mianowany dyrektorem ds. HR Grupy, odpowiadając m.in. za opracowanie programu szkoleń liderów i rozwój Akademii HB. Z początkiem 2020 roku objął funkcję prezesa zarządu węgierskiego oddziału HB Reavis, gdzie kieruje zespołem 70 specjalistów i nadzoruje projekt Agora Budapest uwzględniający współpracę z lokalną społecznością, nowe technologie oraz rozwiązania wspierające well-being i produktywność.
 • Tomáš Medveď

  Country Marketing & PR Manager

 • Szilvia Barta

  HR Business Partner

 • Zsolt Berényi

  Acquisition and Development Director

 • Tina Lehmann

  Senior HR Business Partner

 • Lucy Thomas

  Senior Marketing & PR Manager

 • Joe Martin

  Construction Director

 • Jan Vesely

  Country Head of Procurement

 • Louise Ioannou

  Leasing Manager

 • Steven Skinner

  UK CEO

 • Gilbert Lennox-King

  Sales Director, UK and Western Europe

 • Marcel Sedlak

  Germany CEO

  Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za rozwój firmy w Niemczech i docelowo - osiągnięcie pozycji lidera rynku biurowego w tym kraju. Marcel rozpoczął pracę w HB Reavis w 2001 roku jako prawnik, z czasem odpowiadając za całość usług prawnych na rzecz firmy. W 2006 objął stanowisko Chief Investment Officer, kierując rozwojem firmy w Europie Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii. W 2010 roku został powołany do rady dyrektorów Grupy, obejmując nadzór nad działaniami w Polsce, Słowacji i na nowych rynkach. Wraz z powołaniem na stanowisko prezesa zarządu HB Reavis Germany, opuścił radę dyrektorów. Marcel ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie oraz program Executive MBA Uniwersytetu Wiedeńskiego / Carlson School of Management / University of Minnesota.
 • Matthias Goßmann

  Head of Leasing

 • Andreas Roczek

  Construction Director

 • Hermine Fritzsche

  HR Business Partner

 • Oliver Fuchs

  Country Development Director

 • Lukas Moravcik

  Head of Procurement

 • Pascal Gatty

  Head of Legal

 • Birgit Haase

  Marketing & PR Manager