Nasz Zespół

Źródłem siły naszej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Markę lidera i prekursora nowych trendów na rynku nieruchomości tworzy ponad 800 znakomitych fachowców w sześciu krajach.


Zarząd Grupy HB Reavis

 • Peter Čerešník

  Członek Zarządu

  Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor ds. Wynajmu odpowiedzialny za strategię komercjalizacji i nadzorujący pracę lokalnych zespołów w Bratysławie, Pradze, Warszawie, Budapeszcie i Londynie. Od października 2017 roku zasiada w zarządzie Grupy, nadzorując rozwój usług w obszarze tworzenia przestrzeni pracy oraz centrów coworkingowych. Peter posiada tytuł MBA University of New York w Pradze oraz City University w Bratysławie. Wcześniej zajmował szereg stanowisk kierowniczych w firmach z sektora IT – był m.in. dyrektorem generalnym słowackiego oddziału Exe, a także dyrektorem lokalnych filii Microsoft oraz SAS Institute.
 • Radim Rimanek

  Deputy CEO of HB Reavis Group

  Radim Rimanek jest dyrektorem w zarządzie Grupy HB Reavis, nadzorującym Radim Rimanek jest dyrektorem w zarządzie Grupy HB Reavis, nadzorującym działalność firmy w Wielkiej Brytanii. Odpowiada również za rynek czeski oraz rozwój obecności HB Reavis w Niemczech. Poprzednio był związany z McKinsey & Company oraz Dun & Bradstreet w Nowym Jorku i Pradze. Jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda.
 • Martin Neštepný

  Group Origameo Director

 • Martina Slabejová

  Group Leasing Director

 • Peter Grančič

  Investment Management Director

 • Monika Komorníková

  Group HR Manager

 • Peter Terpak

  Group Marketing & Communications Director

 • Peter Malovec

  Group Head of Legal

 • Tomáš Meliško

  Strategic Projects Lead

 • Hezy Mordehaev

  International Business Development Manager

 • Pavel Jonczy

  Product Design Director

 • Jakub Verner

  Group PR manager

 • Gabriela Vlková

  Internal Communication Manager

 • Peter Daubner

  Head of Transactions and Investment Management

 • Eva Vavráková

  Team Leader of User Experience & Sustainability

 • Katarína Szilvássyová

  Group Marketing Manager

 • Peter Jirsák

  Group IT Director

 • Norbert Račko

  Head of Group Construction Procurement

 • Václav Matoušek

  Group Development Director

 • Iva Kleinová

  Senior User Experience Specialist - Market Research

 • Marcel Zeleňák

  Asset Management & Retail Leasing Director

 • Andrea Foretníková

  Country Leasing Director

 • Petr Herman

  Prezes Zarządu, Czechy

  Petr Herman dołączył do HB Reavis w 2015 r. Rok Petr Herman dołączył do HB Reavis w 2015 r. Rok później został nominowany na stanowisko dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego za kontynuację udanej strategii rozwoju firmy na terenie Czech. Petr jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, ukończył również studia podyplomowe w belgijskim College of Europe w Brugii. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu w branży deweloperskiej.
  „Nasze biurowce w Pradze są niemal w całości wynajęte przez prestiżowych najemców, takich jak Philips, JCDecaux, Hill´s czy NCR. Obecnie skupiamy się na przygotowaniu nowych projektów w najlepszych lokalizacjach, z wykorzystaniem naszego doświadczenia i know-how w zakresie tworzenia unikalnych nieruchomości klasy premium.”
 • Štefan Stanko

  Head of Legal

 • Denisa Vavřichová

  HR Business Partner

 • Kristýna Křemenová

  Marketing & PR Manager

 • Peter Pecník

  Prezes Zarządu, Polska

 • Marta Buslajew

  Head of Marketing & PR

 • Yacine Diallo

  Head of Development

 • Sebastian Proć

  Business Development Director

 • Jadwiga Kosińska

  Country Construction Officer

 • Dalibor Surový

  Director of Office Leasing for HB Reavis Slovakia

 • Petra Kozáková

  HR Business Partner

 • René Popík

  Prezes Zarządu, Słowacja

  René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a pięć lat później roku objął stanowisko Head of Development w polskim oddziale grupy, po czym został powołany do zarządu HB Reavis Poland, znacząco przyczyniając się do sukcesu firmy w Polsce. Przedtem pracował w firmie deweloperskiej Saller Group oraz pełnił funkcję Property Managera w centrum handlowym Galeria w Koszycach na Słowacji. Z wyksztalcenia jest magistrem ekonomii budownictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie.
 • Jakub Gossanyi

  Head of Development

 • Martina Jamrichová

  Marketing & PR Manager

 • Radoslav Bekő

  Head of Office/Logistics AM

 • Andrea Racz

  PR & Marketing Manager

 • Mariann Tóth

  Country Leasing Director

 • Zsolt Szarvas

  Development Manager

 • Jan Hübner

  Prezes Zarządu, Węgry

  Jan jest absolwentem kierunku Budownictwo i Ekonomia na Politechnice w Jan jest absolwentem kierunku Budownictwo i Ekonomia na Politechnice w Brnie. Dołączył do zespołu HB Reavis w 2010 roku, początkowo nadzorując prace projektowe i budowę River Garden - pierwszej inwestycji firmy w Czechach. W latach 2012-2017 kierował 50-osobowym zespołem HB Reavis Construction w Polsce, który w tym okresie zrealizował projekty o łącznej wartości ok. 550 mln EUR. Jako członek zarządu HB Reavis Poland, Jan przyczynił się do osiągnięcia przez firmę w ciągu zaledwie kilku lat pozycji jednego z czołowych deweloperów biurowych w Warszawie. We wrześniu 2017 roku objął funkcję prezesa zarządu HB Reavis na Węgrzech, odpowiadając m.in. za realizację projektu Agora Budapest, który zaoferuje nowoczesne i zdrowe biura dla ponad 12 tys. pracowników.
 • Ágnes Kistamás

  Senior Leasing Manager

 • Steven Skinner

  UK CEO

 • Jan Vesely

  Country Head of Procurement

 • Gareth Richardson

  HR Business Partner

 • Joe Martin

  Construction Director

 • Kiran Pawar

  Development Director

 • Louise Ioannou

  Senior Marketing & PR Manager

 • Marcel Sedlak

  Prezes Zarządu, Niemcy

  Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za rozwój firmy w Niemczech i docelowo - osiągnięcie pozycji lidera rynku biurowego w tym kraju. Marcel rozpoczął pracę w HB Reavis w 2001 roku jako prawnik, z czasem odpowiadając za całość usług prawnych na rzecz firmy. W 2006 objął stanowisko Chief Investment Officer, kierując rozwojem firmy w Europie Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii. W 2010 roku został powołany do rady dyrektorów Grupy, obejmując nadzór nad działaniami w Polsce, Słowacji i na nowych rynkach. Wraz z powołaniem na stanowisko prezesa zarządu HB Reavis Germany, opuścił radę dyrektorów. Marcel ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie oraz program Executive MBA Uniwersytetu Wiedeńskiego / Carlson School of Management / University of Minnesota.
 • Andreas Roczek

  Construction Director

 • Oliver Fuchs

  Senior Product Design Manager

 • Lorenz Walter

  Senior Development Manager

 • Hans-Peter Haehnlein

  Commercial Director

Zarząd Niewykonawczy

 • Pavel Trenka

  Dyrektor niewykonawczy

  Pavel dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 r. i Pavel dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 r. i od tego czasu odpowiada za strategię firmy i ekspansję na nowych rynkach zagranicznych. Wcześniej był partnerem stowarzyszonym w McKinsey & Company oraz specjalistą ds. inwestycji w IB Bank Austria. Jest absolwentem The University of Rochester’s Simon Business School w Nowym Jorku.
 • Ivan Chrenko

  Przewodniczący

  Ivan Chrenko jest współzałożycielem Grupy HB Reavis. W latach 1994-2013 Ivan Chrenko jest współzałożycielem Grupy HB Reavis. W latach 1994-2013 pełnił funkcję prezesa firmy.
 • Maarten J. Hulshoff

  Dyrektor niewykonawczy

  Maarten Hulshoff przez sześć lat przewodniczył Radzie Doradczej HB Reavis. Maarten Hulshoff przez sześć lat przewodniczył Radzie Doradczej HB Reavis. Wcześniej zajmował stanowisko prezesa Rodamco Europe oraz Ra-bobank International. Przez 19 lat pracował dla Citibanku, piastując wiele stanowisk zarządczych na arenie międzynarodowej.