Nasz Zespół

Źródłem siły naszej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Markę lidera i prekursora nowych trendów na rynku nieruchomości tworzy 700 znakomitych fachowców w sześciu krajach.


Executive management

 • Marian Herman

  Group CEO

  Wcześniej pracował w Londynie dla RREEF, Deutsche Bank oraz ING Wcześniej pracował w Londynie dla RREEF, Deutsche Bank oraz ING Group. Posiada dyplom London Business School w dziedzinie finansów, ukończył również zarządzanie finansami na Comenius University w Bratysławie.
 • Peter Pecník

  Group CFO

  Peter Pecnik jest członkiem zespołu zarządzającego oraz dyrektorem finansowym Grupy Peter Pecnik jest członkiem zespołu zarządzającego oraz dyrektorem finansowym Grupy HB Reavis, odpowiedzialnym m.in. za ogólny nadzór nad jej działalnością w Polsce. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży nieruchomości i finansów. Z HB Reavis jest związany od 2008 roku – w tym czasie piastował stanowisko Head of Corporate Finance, a w latach 2018-2021 kierował polskim oddziałem firmy. Przed dołączeniem do HB Reavis, pracował w Deloitte, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Tatra Banka. Peter Pecnik jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratysławie.  
 • Pavel Jonczy

  Member of Executive Management

 • Peter Čerešník

  Member of Executive Management

  Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor ds. Wynajmu odpowiedzialny za strategię komercjalizacji i nadzorujący pracę lokalnych zespołów w Bratysławie, Pradze, Warszawie, Budapeszcie i Londynie. Od października 2017 roku zasiada w zarządzie Grupy, nadzorując rozwój usług w obszarze tworzenia przestrzeni pracy oraz centrów coworkingowych. Peter posiada tytuł MBA University of New York w Pradze oraz City University w Bratysławie. Wcześniej zajmował szereg stanowisk kierowniczych w firmach z sektora IT – był m.in. dyrektorem generalnym słowackiego oddziału Exe, a także dyrektorem lokalnych filii Microsoft oraz SAS Institute.
 • Jakub Verner

  Group PR manager

 • Katarína Szilvássyová

  Group Marketing Manager

 • Filip Valušiak

  Head of HubHub & Qubes

 • Peter Malovec

  Group Head of Legal

 • Peter Daubner

  Head of Transactions and Investment Management

 • Zofia Pichelska

  Group Product Design Team Director

 • Martina Slabejová

  Group Leasing Director

 • Andrej Popovic

  Group Head of HR

 • Matúš Lipták

  Head of More

 • Karol Michaliak

  Group IT Director

 • Peter Terpak

  Group Marketing & Communications Director

 • Václav Matoušek

  Group Development Director

 • Peter Andrasina

  Head of Corporate Financing

 • Martin Neštepný

  Head of Smart Workspace Design & Solutions

 • Marta Pośniak

  PR Manager

 • Barbara Chochołowska

  Country Head of Legal

 • Karol Wyka

  Country Leasing Director

 • Marcin Klammer

  Poland CEO

  Marcin Klammer stoi na czele polskiego oddziału HB Reavis od Marcin Klammer stoi na czele polskiego oddziału HB Reavis od maja 2021 roku. Posiada szerokie doświadczenie w roli lidera międzynarodowych firm w branży nieruchomości i architektury. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju w Unibail Rodamco Westfield, a także prezesa zarządu BNP Paribas Real Estate w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez wiele lat zarządzał też firmą Arcadis oraz był w niej dyrektorem jednego z kluczowych sektorów rynku na całą Europę.  
 • Mariola Jakubek

  HR Manager

 • Katarzyna Najdzik

  Marketing Manager

 • Maciej Olczyk

  Deputy Country Construction Officer

 • Sebastian Proć

  Country Development Director

 • Štefan Stanko

  Managing Director

 • Jan Mužík

  Product Design Manager

 • Dana Pavurova

  HR Manager

 • Andrea Foretníková

  Country Office Leasing Director for Czech and Slovak Republic

 • Viktor Ondrasek

  Head of Development

 • Radoslav Bekő

  Head of Office/Logistics AM

 • Andrea Foretníková

  Country Office Leasing Director for Czech and Slovak Republic

 • Viktor Tokos

  Country Origameo Director

 • René Popík

  Slovakia CEO

  René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a pięć lat później roku objął stanowisko Head of Development w polskim oddziale grupy, po czym został powołany do zarządu HB Reavis Poland, znacząco przyczyniając się do sukcesu firmy w Polsce. Przedtem pracował w firmie deweloperskiej Saller Group oraz pełnił funkcję Property Managera w centrum handlowym Galeria w Koszycach na Słowacji. Z wyksztalcenia jest magistrem ekonomii budownictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie.
 • Dana Pavurova

  HR Manager

 • Sebastian Revay

  Marketing & PR Manager

 • Zsolt Berényi

  Acquisition and Development Director

 • Viktor Fonth

  Head of Legal

 • Balázs Racskó

  Country Origameo Director

 • Tomáš Medveď

  Country Marketing & PR Manager

 • Szilvia Barta

  HR Manager

 • Róbert Kubinský

  Hungary CEO

  Robert posiada 15 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami. Do HB Robert posiada 15 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami. Do HB Reavis dołączył w 2011 roku na stanowisku Head of Operating Finance, na którym odpowiadał za controlling, zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz księgowość. Dwa lata temu został mianowany dyrektorem ds. HR Grupy, odpowiadając m.in. za opracowanie programu szkoleń liderów i rozwój Akademii HB. Z początkiem 2020 roku objął funkcję prezesa zarządu węgierskiego oddziału HB Reavis, gdzie kieruje zespołem 70 specjalistów i nadzoruje projekt Agora Budapest uwzględniający współpracę z lokalną społecznością, nowe technologie oraz rozwiązania wspierające well-being i produktywność.
 • Pascal Gatty

  Head of Legal

 • Oliver Fuchs

  Country Development Director

 • Andreas Roczek

  Country Construction Director

 • Thorsten Hähner

  Head of Accounting

 • Hermine Fritzsche

  HR Manager

 • Marcel Sedlak

  Germany CEO

  Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za rozwój firmy w Niemczech i docelowo - osiągnięcie pozycji lidera rynku biurowego w tym kraju. Marcel rozpoczął pracę w HB Reavis w 2001 roku jako prawnik, z czasem odpowiadając za całość usług prawnych na rzecz firmy. W 2006 objął stanowisko Chief Investment Officer, kierując rozwojem firmy w Europie Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii. W 2010 roku został powołany do rady dyrektorów Grupy, obejmując nadzór nad działaniami w Polsce, Słowacji i na nowych rynkach. Wraz z powołaniem na stanowisko prezesa zarządu HB Reavis Germany, opuścił radę dyrektorów. Marcel ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie oraz program Executive MBA Uniwersytetu Wiedeńskiego / Carlson School of Management / University of Minnesota.
 • Matthias Goßmann

  Head of Leasing

 • Lukas Moravcik

  Head of Procurement

 • Birgit Haase

  Marketing & PR Manager