Nasz Zespół

Źródłem siły naszej firmy są ludzie, którzy ją tworzą. Markę lidera i prekursora nowych trendów na rynku nieruchomości tworzy ponad 800 znakomitych fachowców w sześciu krajach.


CEO

 • Peter Malovec

  Group Head of Legal

 • Peter Jirsák

  Head of HubHub

 • Peter Terpak

  Group Marketing & Communications Director

 • Václav Matoušek

  Group Development Director

 • Gaia Arzilli

  Innovation Scout for Europe

 • Martina Slabejová

  Group Leasing Director

 • Katarína Szilvássyová

  Group Marketing Manager

 • Jakub Verner

  Group PR manager

 • Monika Komorníková

  Group HR Manager

 • Tomáš Meliško

  Head of Symbiosy

 • Matúš Lipták

  Head of More

 • Pavel Jonczy

  Group Construction, Procurement & PDT Director

 • Hezy Mordehaev

  International Business Development Manager

 • Michal Paulen

  Innovation Scout for Asia

 • Gabriela Vlková

  Internal Communication Manager

 • Peter Grančič

  Investment Management Director

 • Peter Daubner

  Head of Transactions and Investment Management

 • Martin Neštepný

  Group Origameo Director

 • Iva Kleinová

  Senior User Experience Specialist - Market Research

 • Andrea Foretníková

  Country Office Leasing Director for Czech and Slovak Republic

 • Jan Mužík

  Product Design Manager

 • Štefan Stanko

  Managing Director

 • Jadwiga Kosińska

  Country Construction Officer

 • Karol Wyka

  Country Leasing Director

 • Sebastian Proć

  Country Development Director

 • Peter Pecník

  Prezes Zarządu, Polska

 • Katarzyna Biernacka

  HR Business Partner

 • Katarzyna Najdzik

  Senior Marketing Executive

 • Marta Pośniak

  PR Manager

 • René Popík

  Prezes Zarządu, Słowacja

  René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a René dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 roku, a pięć lat później roku objął stanowisko Head of Development w polskim oddziale grupy, po czym został powołany do zarządu HB Reavis Poland, znacząco przyczyniając się do sukcesu firmy w Polsce. Przedtem pracował w firmie deweloperskiej Saller Group oraz pełnił funkcję Property Managera w centrum handlowym Galeria w Koszycach na Słowacji. Z wyksztalcenia jest magistrem ekonomii budownictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie.
 • Petra Kozáková

  HR Business Partner

 • Andrea Foretníková

  Country Office Leasing Director for Czech and Slovak Republic

 • Radoslav Bekő

  Head of Office/Logistics AM

 • Jakub Gossanyi

  Head of Development

 • Viktor Tokos

  Country Origameo Director

 • Martina Jamrichová

  Country Marketing & PR Manager

 • Zsolt Szarvas

  Development Manager

 • Jan Hübner

  Prezes Zarządu, Węgry

  Jan jest absolwentem kierunku Budownictwo i Ekonomia na Politechnice w Jan jest absolwentem kierunku Budownictwo i Ekonomia na Politechnice w Brnie. Dołączył do zespołu HB Reavis w 2010 roku, początkowo nadzorując prace projektowe i budowę River Garden - pierwszej inwestycji firmy w Czechach. W latach 2012-2017 kierował 50-osobowym zespołem HB Reavis Construction w Polsce, który w tym okresie zrealizował projekty o łącznej wartości ok. 550 mln EUR. Jako członek zarządu HB Reavis Poland, Jan przyczynił się do osiągnięcia przez firmę w ciągu zaledwie kilku lat pozycji jednego z czołowych deweloperów biurowych w Warszawie. We wrześniu 2017 roku objął funkcję prezesa zarządu HB Reavis na Węgrzech, odpowiadając m.in. za realizację projektu Agora Budapest, który zaoferuje nowoczesne i zdrowe biura dla ponad 12 tys. pracowników.
 • Mariann Tóth

  Country Leasing Director

 • Ágnes Kistamás

  Senior Leasing Manager

 • Andrea Racz

  PR & Marketing Manager

 • Peter Victor

  Head of Leasing

 • Steven Skinner

  UK CEO

 • Kiran Pawar

  Development Director

 • Jan Vesely

  Country Head of Procurement

 • Gareth Richardson

  HR Business Partner

 • Anna Butler

  Country Head of Legal

 • Louise Ioannou

  Senior Marketing & PR Manager

 • Joe Martin

  Construction Director

 • Oliver Fuchs

  Senior Development Manager

 • Marcel Sedlak

  Prezes Zarządu, Niemcy

  Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za Marcel Sedlák jest prezesem zarządu HB Reavis Germany, odpowiedzialnym za rozwój firmy w Niemczech i docelowo - osiągnięcie pozycji lidera rynku biurowego w tym kraju. Marcel rozpoczął pracę w HB Reavis w 2001 roku jako prawnik, z czasem odpowiadając za całość usług prawnych na rzecz firmy. W 2006 objął stanowisko Chief Investment Officer, kierując rozwojem firmy w Europie Środkowo-Wschodniej i Wielkiej Brytanii. W 2010 roku został powołany do rady dyrektorów Grupy, obejmując nadzór nad działaniami w Polsce, Słowacji i na nowych rynkach. Wraz z powołaniem na stanowisko prezesa zarządu HB Reavis Germany, opuścił radę dyrektorów. Marcel ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie oraz program Executive MBA Uniwersytetu Wiedeńskiego / Carlson School of Management / University of Minnesota.
 • Andreas Roczek

  Construction Director

Zarząd Grupy HB Reavis

 • Marian Herman

  Prezes Zarządu Grupy HB Reavis

  Wcześniej pracował w Londynie dla RREEF, Deutsche Bank oraz ING Wcześniej pracował w Londynie dla RREEF, Deutsche Bank oraz ING Group. Posiada dyplom London Business School w dziedzinie finansów, ukończył również zarządzanie finansami na Comenius University w Bratysławie.
 • Martin Mikláš

  Chief Financial Officer

 • Peter Čerešník

  Członek Zarządu

  Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor Peter dołączył do HB Reavis w 2016 roku jako Dyrektor ds. Wynajmu odpowiedzialny za strategię komercjalizacji i nadzorujący pracę lokalnych zespołów w Bratysławie, Pradze, Warszawie, Budapeszcie i Londynie. Od października 2017 roku zasiada w zarządzie Grupy, nadzorując rozwój usług w obszarze tworzenia przestrzeni pracy oraz centrów coworkingowych. Peter posiada tytuł MBA University of New York w Pradze oraz City University w Bratysławie. Wcześniej zajmował szereg stanowisk kierowniczych w firmach z sektora IT – był m.in. dyrektorem generalnym słowackiego oddziału Exe, a także dyrektorem lokalnych filii Microsoft oraz SAS Institute.

Zarząd Niewykonawczy

 • Pavel Trenka

  Dyrektor niewykonawczy

  Pavel dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 r. i Pavel dołączył do zespołu HB Reavis w 2007 r. i od tego czasu odpowiada za strategię firmy i ekspansję na nowych rynkach zagranicznych. Wcześniej był partnerem stowarzyszonym w McKinsey & Company oraz specjalistą ds. inwestycji w IB Bank Austria. Jest absolwentem The University of Rochester’s Simon Business School w Nowym Jorku.
 • Ivan Chrenko

  Przewodniczący

  Ivan Chrenko jest współzałożycielem Grupy HB Reavis. W latach 1994-2013 Ivan Chrenko jest współzałożycielem Grupy HB Reavis. W latach 1994-2013 pełnił funkcję prezesa firmy.
 • Maarten J. Hulshoff

  Dyrektor niewykonawczy

  Maarten Hulshoff przez sześć lat przewodniczył Radzie Doradczej HB Reavis. Maarten Hulshoff przez sześć lat przewodniczył Radzie Doradczej HB Reavis. Wcześniej zajmował stanowisko prezesa Rodamco Europe oraz Ra-bobank International. Przez 19 lat pracował dla Citibanku, piastując wiele stanowisk zarządczych na arenie międzynarodowej.