Varso, vlajkový projekt společnosti HB Reavis v centru Varšavy, se připojil k exkluzivní skupině budov po celém světě, které získaly ocenění WELL Core & Shell Precertification. To uděluje International WELL Building Institute™, který se inovativním způsobem zaměřuje na posilování zdraví a životní pohody lidí prostřednictvím pracovního prostředí v kanceláři.  

Stavební standard WELL (WELL Building Standard® nebo jen WELL) je první stavební normou zaměřenou na zlepšování zdraví a pohodlí obyvatel prostřednictvím vlastností budovy. Bere v úvahu nejen kvalitu ovzduší, vody a osvětlení na pracovišti, ale též otázky související  se stravováním a tělesnou i duševní pohodou. Právě z toho vycházejí designéři a technici vytvářející největší obchodní centrum ve Varšavě a odpovídajícím způsobem navrhují vnitřní uspořádání, materiály, stavební řešení a technické parametry.

„Při vytváření zdravého a přívětivého pracovního prostřední, které bude podporovat kreativitu a produktivitu, je třeba těmto prvkům dát prioritu od samého začátku projektové fáze. Jsme hrdí na to, že jsme dosáhli evropského prvenství v získání předcertifikace WELL Core & Shell Precertification. Spolu se svou lokací, rozměry a architektonickou kvalitou se jedná o jeden z atributů, díky nimž bude projekt Varso skutečně jedinečným místem,“ říká Stanislav Frňka, výkonný ředitel HB Reavis pro Polsko.

„Předcertifikace WELL Core & Shell Precertification, kterou obdržel projekt Varso, ukazuje ohromné nasazení v oblasti ochrany zdraví a životní pohody,“ prohlásil předseda a generální ředitel International WELL Building Institute (IWBI) Rick Fedrizzi. „Naším posláním je rozšiřovat zdraví a životní pohodu pro co největší počet lidí a jsme přesvědčeni, že projekty jako například tento, mají značný potenciál inspirovat další subjekty ve Varšavě i v jiných regionech,“ dodal Fedrizzi.

Po dokončení v roce 2020 by tedy Varso Tower mohl po ověření parametrů obdržet certifikaci WELL Core & Shell Certification.

Doplňující informace

100 měřítek výkonových parametrů

K získání předcertifikace se musel Varso Tower podrobit detailnímu přezkoumání a analýze všech požadavků na výkonové parametry dle WELL Core & Shell Precertification. Systém WELL, který byl vytvářen během sedmi let podrobného výzkumu a vývoje, je systém vycházející z výkonových parametrů zaměřený na měření, certifikaci a monitorování charakteristik zastavěného prostředí, jež mají vliv na zdraví a pohodu lidí. Systém WELL sleduje více než 100 charakteristik, které jsou aplikovány na každý stavební projekt. Rozděluje požadavky a cíle do sedmi oblastí, jež jsou relevantní pro zdraví a pohodu lidí působících v příslušném prostředí: ovzduší, voda, výživa, světlo, tělesná kondice, komfort a zdraví mysli.

Každá budova musí splňovat určité předem stanovené podmínky v rámci každé koncepce, jež zahrnují vysokou kvalitu ovzduší, např. používáním povrchových materiálů s nízkými úrovněmi emisí, zajištění odpovídající dodávky vzduchu a řádného monitorování činnosti větracích a klimatizačních systémů. Charakteristiky spadající do systému WELL zahrnují též zákaz kouření ve venkovních prostorách v blízké vzdálenosti od budovy s jednou vyhrazenou venkovní kuřáckou oblastí. Budovy s certifikací WELL Certified™ musejí rovněž zajišťovat přístup k čisté vodě, jejíž kvalita musí být pravidelně testována. Směrnice, jimiž se řídí osvětlení, pomáhají zajistit prospěšný přístup k přírodnímu a umělému světlu o řádné intenzitě, barvě a teplotě, které je uzpůsobeno lidskému celodennímu rytmu. Certifikace systému WELL se zaměřuje na prostory projektované tak, aby poskytovaly podpůrnou akustiku, včetně omezení vnějšího hluku. Projekty mohou rovněž čerpat z biofilního návrhu, což je metoda inspirovaná z přírody využívající zeleň a přírodní materiály. Z hlediska aspektů výživy a tělesné kondice mohou budovy s certifikací WELL splňovat určité požadavky na výkonové parametry poskytováním možností nákupu zdravých svačin a nápojů z prodejních automatů, podporou sportování a dojíždění do zaměstnání na kole.

Dokončení budovy Varso

Podle plánů by měl být celý projekt Varso Place dokončen v roce 2020, v současné době se staví podzemní část. Projekt je charakterizován 230 metrů vysokou věžovou budovou navrženou renomovanou britskou architektonickou firmou Foster + Partners. Díky své výšce 230 m (310 m včetně věžové nástavby) se bude jednat o nejvyšší budovu v Polsku a jednu z nejvyšších budov v Evropě. Bude obsahovat prvotřídní kancelářské prostory a pozoruhodnou vyhlídkovou plošinu, která bude přístupná pro veřejnost.

Projekt bude též zahrnovat dvě nižší budovy navržené varšavskou firmou HRA Architects a kombinující kancelářské prostory s přízemní krytou pasáží lemovanou obchody a restauracemi. Kromě certifikace dle systému WELL usiluje projekt Varso Place též o splnění certifikačních požadavků BREEAM na nejvyšší úrovni Outstanding.

Certifikační proces dle systému WELL pro projekt Varso probíhá pod vedením firmy Adamas International jménem společnosti HB Reavis. Developerská společnost má v plánu požádat o certifikaci dle systému WELL též pro své budoucí projekty v Polsku. Společnost již zaregistrovala pro certifikaci dle systému WELL tři budovy na Slovensku a v České republice.


Pro více informací, kontaktujte prosím:

Monika Kalinowska
Group PR Manager, HB Reavis
+42 191 153 303 303
monika.kalinowska@hbreavis.com

Jakub Verner
PR & Marketing Manager CZ

jakub.verner@hbreavis.com

předchozí další