CZ

Vybrané finanční ukazatele

 • Klíčové finanční ukazatele
  2012
  2013
  2014
  2015
 • EBIT/Provozní zisk (v milionech EUR) 1
  64.9
  103.0
  132.6
  302.5
 • Rozvaha (v milionech EUR)
  1,440.4
  1,530.1
  1,806.1
  2,089.3
 • Poměr aktiv ve fázi výstavby k celkovým investicím do nemovitostí 2
  40%
  43%
  45%
  47%
 • Čistá hodnota aktiv (v milionech EUR)
  843.6
  881.9
  963.7
  1,187.2
 • Výnos pro akcionáře společnosti
  7.8%
  5.7%
  10.8%
  29.3%
 • Čistá míra zadlužení 3
  28.8%
  29.8%
  26.5%
  29.7%

 1. Provozní zisk bez nákladů na půjčky třetích stran, dle auditní zprávy PWC na základě IFRS metodiky a reportů vedení společnosti.
 2. Nezahrnující vedlejší aktiva.
 3. Podíl úročených zdrojů třetích stran (kromě jiných dluhů) mínus hotovost k celkovému objemu aktiv skupiny.

Finanční zprávy

2016
2015
2014
2013

Dluhopisy