Vybrané finanční ukazatele

 • Klíčové finanční ukazatele
  2014
  2015
  2016
  2017
 • Provozní zisk (v milionech EUR) 1
  132.6
  302.5
  235.3
  98.1
 • Rozvaha (v milionech EUR)
  1,806.1
  2,089.3
  2,112.3
  2,294.8
 • Poměr aktiv ve fázi výstavby k celkovým investicím do nemovitostí 2
  45%
  47%
  50%
  45%
 • Čistá hodnota aktiv (v milionech EUR)
  963.7
  1,187.2
  1,220.6
  1,274.4
 • Výnos pro akcionáře společnosti
  10.8%
  29.3%
  6.9%
  7.6%
 • Čistá míra zadlužení 3
  26.5%
  29.7%
  17.4%
  26.8%
 1. Provozní zisk bez nákladů na půjčky třetích stran, dle auditní zprávy PWC na základě IFRS metodiky a reportů vedení společnosti.
 2. Nezahrnující vedlejší aktiva.
 3. Podíl úročených zdrojů třetích stran (kromě jiných dluhů) mínus hotovost k celkovému objemu aktiv skupiny.

Finanční zprávy

2018

2017

2016

2015

2014

2013


Dluhopisy

 • Emitent
  HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
 • Objem emise
  100,000,000 PLN
 • Doba splatnosti
  16/04/2021
 • ISIN
  PLHBRVS00011
 • Internetové stránky emitenta
 • Emitent
  HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
 • Objem emise
  220,000,000 PLN
 • Doba splatnosti
  05/01/2022
 • ISIN
  PLHBRVS00029
 • Internetové stránky emitenta