Specifikace

  • Velikost plochy k pronájmu
    26 000 m²
  • Termín dokončení
    2011
  • Autoři konceptu
    Aukett / CEPM

Poloha

Karadžičova ulice, oblast s rozsáhlou podnikatelskou komunitou, Bratislava, Slovensko

Kontakty

Prodáno:

Tatra Asset Management /2014/