O NAS

Czym się zajmujemy

Fundacja HB Reavis Polska została powołana w 2016 roku przez firmę HB Reavis Poland. Celem naszej Fundacji jest przede wszystkim wsparcie wolontariatu pracowniczego i promocja odpowiedzialnych działań społecznych wśród pracowników HB Reavis w Polsce. Cele statutowe realizujemy zwłaszcza w obszarze edukacji i kultury, a nasza pomoc jest skierowana głównie do dzieci i młodzieży. Prowadzimy też działania proekologiczne. Liczymy, że nasza aktywność ma realny wpływ na komfort życia beneficjentów naszych projektów.

Zespół Fundacji

Adam Jaszkowski


Prezes Zarządu

Mariola Jakubek


Wiceprezes Zarządu

Marek Buzek


Członek Zarządu

Rada Fundacji

Sebastian Proć


Przewodniczący

Karol Wyka


Wiceprzewodniczący

Barbara Chochołowska


Sekretarz Rady Fundacji

Wspieramy

Fundacja realizuje cele, dla których została powołana, w szczególności poprzez:

  • promowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego.
  • przyznawanie nagród i stypendiów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji
  • wspieranie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych.
  • promowanie i wspieranie działalności kulturalnej oraz dziedzictwa narodowego i kulturowego;
  • inicjowanie i podejmowanie działalności na rzecz integracji społeczności lokalnej;
  • podejmowanie działań ekologicznych

Tutaj znajdziesz dokumenty dotyczące Fundacji:

Statut Fundacji Sprawozdanie

Projekty

Europejskie Stowarzyszenie ELSA

Projekt dotyczący finansowego wsparcia Stowarzyszenia rozwijającego wiedzę w obszarze prawa ochrony środowiska. Stowarzyszenie zorganizowało konkurs dla studentów wydziałów prawa i administracji wszystkich polskich uczelni zakończony konferencją dla ok. 400 osób. Ważne dla wyboru tego projektu było osobiste zaangażowanie pracownika HB Reavis w jego realizację poprzez wsparcie organizacyjne, wygłoszenie referatu dla uczestników oraz przeprowadzanie szkoleń dla organizatorów.

Dziecięcy turniej hokejowy

W 2017 roku Fundacja HB Reavis Polska zaangażowała się w organizację cyklu dziecięcych turniejów hokejowych dla dzieci z całego kraju. Projekt był wynikiem konkursu pracowniczego na realizację projektu o charakterze dobroczynnym. W realizację projektu osobiście zaangażowany był pracownik HB Reavis, a także, w ramach wolontariatu, grono rodziców, którzy pomagali m.in. w sędziowaniu, prowadzeniu drużyn, jak również przygotowali catering. W turnieju wzięło udział blisko 80 dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Spotkania odbywały się w niedziele, umożliwiając prawdziwie rodzinne kibicowanie.

Dzięki temu wydarzeniu propagowany był aktywny sposób spędzania wolnego czasu, pozytywna rywalizacja oraz nauka współpracy w zespole. Uczestnicy podnieśli swoje indywidualne umiejętności, społeczność rodziców zacieśniła się, a hokej był promowany jako dyscyplina sportu poprzez kampanię medialną.

Renowacja pokoi mieszkalnych w warszawskim Domu Dziecka

W 2018 roku w ramach konkursu przeprowadzonego wśród pracowników, wybrano projekt renowacji pokoi w jednym z warszawskich Domów Dziecka, umożliwiając poprawienie warunków życiowych jego mieszkańców. Fundacja wsparła finansowo zakup materiałów potrzebnych do realizacji odświeżonej, kolorowej przestrzeni. Ogromnym walorem projektu było zaangażowanie dużej grupy pracowników HB Reavis, którzy wykonywali prace fizyczne. Poza promocją odpowiedzialnych działań społecznych, projekt uczył współpracy i wzmocnił więzi między osobami z różnych działów.

W ciągu jednego weekendu wyremontowano cztery wieloosobowe sypialnie. Remont obejmował odmalowanie ścian, wymianę wykładziny na panele, wymianę oświetlenia oraz wyposażenie sypialni w nowe akcesoria i elementy dekoracyjne. Łącznie w realizacji projektu wzięło udział około 30 osób, w tym rodziny pracowników. Nakręcony został także pamiątkowy film pokazujący efekt przed i po oraz cały wysiłek i pracę włożoną w realizację projektu.

Wyzwanie sportowe

Wiosną 2021 roku Fundacja zrealizowała projekt „Wyzwanie Sportowe”. Ze względu na trwającą pandemię, zdecydowano się budować świadomość charytatywną wśród pracowników HB Reavis w połączeniu z promowaniem aktywności sportowych w zespołach. Fundacji zależało w szczególności na budowaniu naturalnej odporności oraz poprawie samopoczucia i kondycji psychicznej.

Fundacja zdecydowała się na wsparcie jednego celu charytatywnego spośród wielu propozycji zgłoszonych przez pracowników. O tym, która organizacja zdobędzie fundusze zdecydowało zaangażowanie drużyn pracowników w codziennych sportowych zmaganiach – wygrał cel charytatywny, którego pomysłodawcy spalili najwięcej kalorii przez dwa miesiące.

W projekt zaangażowało się prawie 80 pracowników.

Jadalne ogrody

Unikalny koncept ogólnodostępnych ogrodów na dachu kompleksu biurowego Forest w Warszawie – to miejsce, w którym każdy może nauczyć się uprawiać rośliny i prowadzić swój własny ogród. To również miejsce istotne dla bioróżnorodności lokalnego ekosystemu. Ogrody obfitują w roślinność atrakcyjną dla owadów oraz są miejscem ich schronienia i źródłem pożywienia.

Fundacja wsparła ten ekologiczny projekt autorstwa pracownika HB Reavis i sfinansowała zakup sadzonek. Zaangażowało się również 20 wolontariuszy i wolontariuszek z firmy, którzy własnymi siłami zrealizowali pierwsze nasadzenia, tworząc początek „jadalnych ogrodów”. Od teraz miejsce to może służyć lokalnej społeczności.


Kontakt

Adres i dane Fundacji

Fundacja HB Reavis Polska
ul. Postępu 14
02-676 Warszawa
e-mail: fundacja@hbreavis.com
tel: +48 22 203 44 20

KRS: 0000638546
NIP: 5213748699
REGON: 365462380

Nr rachunku:
39 1140 1010 0000 5577 7400 1001