W branży muszą zacząć się zmiany – i to już dziś...

Nieruchomości komercyjne mają ogromny udział w emisji dwutlenku węgla. Środowisko zbudowane odpowiada za blisko 40% światowego śladu węglowego. Projektowane i budowane dziś miejsca muszą odpowiadać na te wyzwania – wiemy, że w związku z tym czeka nas dużo pracy.

Dlatego przyjęliśmy cele w zakresie dekarbonizacji, które zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi), co oznacza, że oficjalnie odpowiadają one założeniom porozumienia paryskiego na rzecz ograniczania skutków globalnego ocieplenia i unijnemu planowi, który do 2050 r. ma pozwolić Europie stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Nasze cele w zakresie dekarbonizacji

Nasze cele redukcyjne na 2030 r. są ambitne, ale są też przede wszystkim realistyczne, przejrzyste i mierzalne.

crane

Wbudowana emisja CO2

Większość generowanych przez nas emisji stanowi wbudowana emisja CO2 pochodząca z działalności deweloperskiej. Zamierzamy ją zmniejszyć dzięki zintegrowanemu modelowi, który zaprojektujemy pod kątem wydajności, zakupowi materiałów niskoemisyjnych oraz ograniczeniu ilości odpadów, a naszym celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla w przyszłych inwestycjach o 30%.

Czytaj dalej +

bulb_3

Emisje operacyjne CO2

Naszym głównym celem w projektowaniu budynków jest jak najmniejsza zależność od paliw kopalnych i jak największa energooszczędność. Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju we współpracy z konsultantami projektuje innowacyjne, energooszczędne budynki, a w nasze działania ekologiczne angażujemy także najemców i użytkowników.

Czytaj dalej +

people

Emisje przedsiębiorstwa

Nasz plan działania na rzecz neutralności emisyjnej nie ogranicza się do naszych obiektów. Już teraz ograniczamy ślad węglowy, zwracając uwagę na zużycie energii elektrycznej i gazu, a nowe firmowe strategie zrównoważonego rozwoju mają pomóc nam zmniejszyć ślad węglowy naszych podróży służbowych i floty pojazdów.

Czytaj dalej +

 • Naszym celem krótkoterminowym jest zmniejszenie do 2030 r. emisji zakresu 1 i 2 o 42% oraz emisji zakresu 3 o 25% w całym łańcuchu wartości.
 • Naszym długoterminowym celem jest zmniejszenie do 2050 r. naszego całkowitego śladu o co najmniej 90%  (cele zarówno krótko-, jak i długoterminowe względem roku bazowego 2021).
FOTO 27 alternativa A

CELE: WBUDOWANA EMISJA CO2

 • Emisja wbudowana przed oddaniem do użytku we wszystkich nowych obiektach na terytorium UE <400kgCO₂/m² do 2030 r.
 • Emisja wbudowana przed oddaniem do użytku we wszystkich nowych obiektach na terytorium Wielkiej Brytanii <475kgCO₂/m² do 2030 r.
 • Emisja wbudowana przez cały cykl życia obiektu we wszystkich nowych obiektach <750kgCO₂/m² do 2030 r.
 • Redukcja emisji wbudowanej CO2 w przypadku obecnie projektowanych inwestycji o 30% względem inwestycji zrealizowanych w latach 2019-2022
Worship Square (10)

CELE: EMISJE OPERACYJNE CO2

 • Nowe obiekty pozwolą zmniejszyć bilans energetyczny budynku o 20% do zaledwie 55 kWh/m2 powierzchni wewnętrznej brutto (GIA) do 2030 r.
 • Cel operacyjny bilansu energetycznego całego budynku wynosi 90 kWh/m2 powierzchni wewnętrznej brutto (GIA) do 2030 r.
 • Certyfikat 5.0* NABERS do 2025 r. (tylko w Wielkiej Brytanii)
 • Certyfikat 5.5* NABERS do 2030 r. (tylko w Wielkiej Brytanii)
 • Całkowite odejście od paliw kopalnych (chyba że ich użycie jest konieczne, np. w agregatach zapasowych)
PLTFRM_Office_Terrace_FINAL_6k_jpg

CELE: EMISJE PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Coroczna redukcja o 4,2%
 • Do 2030 r. redukcja o 42% względem roku bazowego 2021
 • Pełna przejrzystość raportowania

Nasza strategia neutralności emisyjnej

Zależy nam na zmniejszeniu emisji CO2 w całym cyklu życia projektu

Dostrzegamy długoterminową wartość obiektów energooszczędnych i niskoemisyjnych Nasz zintegrowany model biznesowy zapewnia nam dużą kontrolę nad redukcją emisji dwutlenku węgla na każdym etapie inwestycji. Zwiększając ekologiczność naszego łańcucha wartości, możemy budować najlepsze w swojej klasie biura, które pozytywnie wpływają na środowisko i użytkowników.

Wyznaczyliśmy wyraźne cele i strategię w zakresie dekarbonizacji, stale ograniczając nasze oddziaływanie na środowisko. Nasza strategia składa się z następujących sześciu kroków:

DSC_4770

Działaj teraz

 

Inicjujemy zmiany dziś, aby zbudować lepsze jutro, wyznaczając cele krótko- i długoterminowe. Projektujemy inwestycje z uwzględnieniem naszych celów w zakresie dekarbonizacji i z myślą o przyszłości planety.

_MFS2341

Mierz

 

Na każdym etapie projektu wykonujemy ocenę śladu węglowego w całym cyklu życia według wytycznych RICS, stale mierząc poziom emisji dwutlenku węgla i przyjmując wewnętrzną cenę emisji, którą uwzględniamy w procesie decyzyjnym.

P1075804

Redukuj

 

Dążąc do wyeliminowania odpadów już na etapie projektu, będziemy zmniejszać zużycie materiałów i zwiększać efektywność ich wykorzystania. Dokonując pomiarów na każdym etapie, będziemy szukać niskoemisyjnych alternatyw dla poszczególnych elementów.

JRA-BLOM-0003

Pozyskuj

 

Stosujemy model zarządzania budową i samodzielnie realizujemy nasze projekty, dzięki czemu mamy bezpośredni wpływ na wszystkie decyzje zakupowe i budowlane oraz możemy identyfikować i ograniczać emisję dwutlenku węgla. W naszej strategii stawiamy na działanie w obrębie naszego łańcucha dostaw.

jeremy-bezanger-iK6tB_STQtI-unsplash

Eliminuj

 

Wyeliminujemy paliwa kopalne w procesie budowy i eksploatacji budynku, a ponadto będziemy korzystać z energii odnawialnej na terenie inwestycji i poza nim.

Prague2 (1)

Współpracuj

 

Nasze cele redukcyjne to nie wszystko. Pomagamy w ich osiąganiu także naszym użytkownikom, wspólnie dążąc do zmniejszenia emisji operacyjnych dwutlenku węgla.

Nasze ekologiczne obiekty

Wszystkie aktywa pozyskane, realizowane i zarządzane przez nas wpisują się w nasze działania na rzecz neutralności węglowej. Oto nasze wybrane inwestycje, które odpowiadają na wyzwania stojące przed branżą – i całą planetą – jeśli chodzi o tworzenie zrównoważonego środowiska zbudowanego.

PLTFRM_Exterior Entrance_FINAL_6k

PLTFRM.Berlin: Zeroemisyjność netto w eksploatacji

Traktujemy naszą odpowiedzialność za środowisko bardzo poważnie, a PLTFRM.Berlin w założeniu ma być jak najbardziej samowystarczalny.

Ekologiczny projekt PLTFRM.Berlin znacznie zmniejsza zależność od konwencjonalnych źródeł energii, wykorzystując w pełni energię odnawialną. W budynku znajdują się panele fotowoltaiczne o łącznej powierzchni ponad 2 800 mkw., które pokrywają 34% zapotrzebowania na energię. Kolejnym rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska są pompy ciepła zasilane ściekami, które zapewniają oszczędne ogrzewanie i chłodzenie budynku.

Więcej informacji

Worship Square (4)

Worship Square: Przyjazna dla planety inwestycja, która wyprzedza swoją epokę o dekadę

Każda decyzja w Worship Square została podjęta z myślą o ekologii. Chodzi nie tylko o sam budynek, ale także o sposób, w jaki został zaprojektowany, aby pomóc najemcom osiągnąć własne cele i pomóc pracownikom aktywnie zmniejszyć ślad węglowy.

Worship Square to budynek w pełni elektryczny, wykorzystujący powietrzne pompy ciepła, fotowoltaikę i dostawców energii odnawialnej.

Więcej informacji

20-009_102_Final image

One Waterloo: Wizja ekologicznej przyszłości

One Waterloo to jeden z największych i najważniejszych projektów modernizacyjnych w Londynie, a przy tym dynamiczna, nowa odsłona kultowej dzielnicy South Bank.

Zrównoważony rozwój i dobre samopoczucie użytkowników leżą u podstaw tej inwestycji. Rozwiązania niskoemisyjne będą stosowane w fazie rozbiórki i budowy. Planujemy zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne One Waterloo o ponad 20% względem założeń UKGBC na lata 2030-2035. Ponadto posadzimy tu 150 nowych drzew i ponad 15 000 roślin.

Więcej informacji

Dążymy do dekarbonizacji zgodnie z założeniami Science Based Targets

Co to oznacza?

Wyznaczyliśmy cele i strategię w zakresie dekarbonizacji, stale ograniczając nasze oddziaływanie na środowisko. Cieszymy się, że nasze cele zostały zatwierdzone przez Science Based Targets initiative (SBTi), co oznacza, że oficjalnie odpowiadają one założeniom porozumienia paryskiego na rzecz ograniczania skutków globalnego ocieplenia i unijnemu planowi, który do 2050 r. ma pozwolić Europie stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

SBTi wymaga od uczestników podjęcia znaczących działań na rzecz zmniejszenia całkowitej emisji w całym łańcuchu wartości, między innymi:

 • określenia roku bazowego poprzez dokładne obliczenie poziomu emisji,
 • wyznaczenia celów krótkoterminowych z uwzględnieniem limitu ocieplenia klimatu 1,5°C określonym w porozumieniu,
 • nieuwzględniania kompensacji emisji dwutlenku węgla lub emisji unikniętych w krótkoterminowych celach,
 • zmniejszenia większości całkowitych emisji do 2050 r. jako celu długoterminowego.

Uznanie naszych celów przez SBT za zgodne z tymi założeniami daje nam pewność, że nasza strategia odzwierciedla aktualną wiedzę o klimacie.

Więcej informacji o naszych celach w zakresie dekarbonizacji zatwierdzonych przez SBTi.SBTi small

Science Based Targets Initiative (SBTi) to międzynarodowa instytucja, która pomaga przedsiębiorstwom w wyznaczaniu ambitnych celów redukcyjnych zgodnie z aktualną wiedzą o klimacie. Jej głównym celem jest przyspieszenie działań firm na całym świecie w celu zmniejszenia emisji o połowę do 2030 r. i osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. SBTi to porozumienie między CDP, ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI) i WWF. Organizacja określa i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów zgodnych z metodologią science-based, oferuje zasoby i wskazówki dotyczące usuwania barier w procesie wdrażania rozwiązań, a także niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.