Najważniejsze wydarzenia 2021

€442.0M

Zysk Operacyjny

€1,896.9M

Wartość Aktywów Netto

27.1%

Stopa zwrotu

€4,016.0M

Bilans

41.4%

Wskaźnik dźwigni finansowej

Dane Finansowe

Kluczowe wskaźniki finansowe
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Zysk Operacyjny 1 / (strata) (€m)
302.5
235.3
98.1
197.9
486.8
(8.4)
442.0
Bilans (€m)
2,089.3
2,112.3
2,294.8
2,349.9
3,040.3
3,097.1
4,016.0
Wartość Aktywów Netto (€m)
1,187.2
1,220.6
1,274.4
1,344.1
1,738.6
1,513.8
1,896.9
Stopa zwrotu
29.3%
6.9%
7.6%
8.5%
33.3%
-11.6%
27.1%
Wskaźnik dźwigni finansowej 2
29.7%
17.4%
26.8%
30.5%
32.4%
38.2%
41.4%
  1. Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów pożyczek zaciągniętych u podmiotów powiązanych, na podstawie raportu PwC z audytu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z MSSF, oraz sprawozdania zarządu.
  2. Zobowiązania finansowe strony trzeciej generujące koszty odsetkowe (z wyłączeniem innego zadłużenia), pomniejszone o gotówkę, w stosunku do całkowitej wartości aktywów Grupy.

Raporty Finansowe

Obligacje

Profil zapadalności na 30.9.2022

*Obligacje wyemitowane w CZK i PLN są zabezpieczone swapami walutowo-procentowymi od dnia emisji do terminu zapadalności.
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK V s.r.o.
Wielkość emisji
20,000,000 EUR
Termin zapadalności
18/11/2025
ISIN
SK4000016218
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK V s.r.o.
Wielkość emisji
15,000,000 EUR
Termin zapadalności
30/09/2025
ISIN
SK4000015814
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VI s.r.o.
Wielkość emisji
30,000,000 EUR
Termin zapadalności
17/07/2026
ISIN
SK4000015590
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
Wielkość emisji
25,000,000 EUR
Termin zapadalności
08/02/2025
ISIN
SK4120014853
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Wielkość emisji
111,000,000 PLN
Termin zapadalności
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00018
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Wielkość emisji
6,600,000 EUR
Termin zapadalności
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00026
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK s. r. o.
Wielkość emisji
30,000,000 EUR
Termin zapadalności
26/08/2019
ISIN
SK4120010166
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK II s. r. o.
Wielkość emisji
40,000,000 EUR
Termin zapadalności
30/03/2020
ISIN
SK4120010554
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance CZ, s. r. o.
Wielkość emisji
1,250,000,000 CZK
Termin zapadalności
23/03/2021
ISIN
CZ0003513608
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Wielkość emisji
100,000,000 PLN
Termin zapadalności
16/04/2021
ISIN
PLHBRVS00011
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Wielkość emisji
220,000,000 PLN
Termin zapadalności
05/01/2022
ISIN
PLHBRVS00029
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
25,000,000 EUR
Termin zapadalności
08/12/2021
ISIN
SK4120012311
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
12,000,000 EUR
Termin zapadalności
21/03/2022
ISIN
SK4120012634
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
20,000,000 EUR
Termin zapadalności
15/06/2022
ISIN
SK4120012915
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK IV s. r. o.
Wielkość emisji
45,000,000 EUR
Termin zapadalności
14/09/2027
ISIN
SK4120013244
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
31,000,000 EUR
Termin zapadalności
07/11/2023
ISIN
SK4120013384
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
15,000,000 EUR
Termin zapadalności
25/09/2024
ISIN
SK4000017729
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance CZ II s. r. o.
Wielkość emisji
1,491,700,000 CZK
Termin zapadalności
08/01/2025
ISIN
CZ0003528911
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
9,113,000 EUR
Termin zapadalności
24/03/2025
ISIN
SK4000018701
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
10,000,000 EUR
Termin zapadalności
24/03/2025
ISIN
SK4000018586
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 3 Sp zoo
Wielkość emisji
85,000,000 PLN
Termin zapadalności
07/12/2023
ISIN
PLHBRF300018
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
5,000,000 EUR
Termin zapadalności
11/12/2024
ISIN
SK4000018198
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VIII, s.r.o.
Wielkość emisji
10,000,000 EUR
Termin zapadalności
15/01/2026
ISIN
SK4000019378
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK IX, s.r.o.
Wielkość emisji
18,700,000 EUR
Termin zapadalności
14/12/2026
ISIN
SK4000020087
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK IX, s.r.o.
Wielkość emisji
11,580,000 EUR
Termin zapadalności
31/03/2026
ISIN
SK4000020459
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance SK IX s.r.o.
Wielkość emisji
50,000,000 EUR
Termin zapadalności
30/06/2026
ISIN
SK4000020855
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance CZ II s. r. o.
Wielkość emisji
1,327,556,100 CZK
Termin zapadalności
08/01/2025
ISIN
CZ0003541245
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance SK IX s.r.o.
Wielkość emisji
46,164,000 EUR
Termin zapadalności
31/08/2027
ISIN
SK4000021424
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK X s. r. o.
Wielkość emisji
Termin zapadalności
ISIN

Zapisz się do newslettera

"*" oznacza pola wymagane

Agreement*