Najważniejsze wydarzenia 2018

197.9M €

Zysk Operacyjny

1,344.1M €

Wartość Aktywów Netto

8.5%

Stopa zwrotu

2,349.9M €

Bilans

50%

Udział aktywów w trakcie wytwarzania w nieruchomości inwestycyjnej

30.5%

Wskaźnik dźwigni finansowej

Dane Finansowe

Kluczowe wskaźniki finansowe
2014
2015
2016
2017
2018
Zysk Operacyjny 1 (€m)
132.6
302.5
235.3
98.1
197.9
Bilans (€m)
1,806.1
2,089.3
2,112.3
2,294.8
2,349.9
Udział aktywów w trakcie wytwarzania w nieruchomości inwestycyjnej 2
45%
47%
50%
45%
50%
Wartość Aktywów Netto (€m)
963.7
1,187.2
1,220.6
1,274.4
1,344.1
Stopa zwrotu
10.8%
29.3%
6.9%
7.6%
8.5%
Wskaźnik dźwigni finansowej 3
26.5%
29.7%
17.4%
26.8%
30.5%
  1. Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów pożyczek zaciągniętych u podmiotów powiązanych, na podstawie raportu PwC z audytu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z MSSF, oraz sprawozdania zarządu.
  2. Z wyłączeniem aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością.
  3. Zobowiązania finansowe strony trzeciej generujące koszty odsetkowe (z wyłączeniem innego zadłużenia), pomniejszone o gotówkę, w stosunku do całkowitej wartości aktywów Grupy.

Raporty Finansowe

Obligacje

Profil zapadalności

*Obligacje wyemitowane w CZK i PLN są zabezpieczone swapami walutowo-procentowymi od dnia emisji do terminu zapadalności.
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VI s.r.o.
Wielkość emisji
30,000,000 EUR
Termin zapadalności
17/07/2026
ISIN
SK4000015590
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
Wielkość emisji
15,000,000 EUR
Termin zapadalności
08/02/2025
ISIN
SK4120014853
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Wielkość emisji
111,000,000 PLN
Termin zapadalności
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00018
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Wielkość emisji
6,600,000 EUR
Termin zapadalności
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00026
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK s. r. o.
Wielkość emisji
30,000,000 EUR
Termin zapadalności
26/08/2019
ISIN
SK4120010166
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK II s. r. o.
Wielkość emisji
40,000,000 EUR
Termin zapadalności
30/03/2020
ISIN
SK4120010554
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance CZ, s. r. o.
Wielkość emisji
1,250,000,000 CZK
Termin zapadalności
23/03/2021
ISIN
CZ0003513608
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Wielkość emisji
100,000,000 PLN
Termin zapadalności
16/04/2021
ISIN
PLHBRVS00011
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Wielkość emisji
220,000,000 PLN
Termin zapadalności
05/01/2022
ISIN
PLHBRVS00029
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
25,000,000 EUR
Termin zapadalności
08/12/2021
ISIN
SK4120012311
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
12,000,000 EUR
Termin zapadalności
21/03/2022
ISIN
SK4120012634
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
20,000,000 EUR
Termin zapadalności
15/06/2022
ISIN
SK4120012915
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK IV s. r. o.
Wielkość emisji
45,000,000 EUR
Termin zapadalności
14/09/2027
ISIN
SK4120013244
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
31,000,000 EUR
Termin zapadalności
07/11/2023
ISIN
SK4120013384

Zapisz się do newslettera