Dane Finansowe

 • Kluczowe wskaźniki finansowe
  2014
  2015
  2016
  2017
 • Zysk Operacyjny 1 (€m)
  132.6
  302.5
  235.3
  98.1
 • Bilans (€m)
  1,806.1
  2,089.3
  2,112.3
  2,294.8
 • Udział aktywów w trakcie wytwarzania w nieruchomości inwestycyjnej 2
  45%
  47%
  50%
  45%
 • Wartość Aktywów Netto (€m)
  963.7
  1,187.2
  1,220.6
  1,274.4
 • Stopa zwrotu
  10.8%
  29.3%
  6.9%
  7.6%
 • Wskaźnik dźwigni finansowej 3
  26.5%
  29.7%
  17.4%
  26.8%
 1. Zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów pożyczek zaciągniętych u podmiotów powiązanych, na podstawie raportu PwC z audytu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z MSSF, oraz sprawozdania zarządu.
 2. Z wyłączeniem aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością.
 3. Zobowiązania finansowe strony trzeciej generujące koszty odsetkowe (z wyłączeniem innego zadłużenia), pomniejszone o gotówkę, w stosunku do całkowitej wartości aktywów Grupy.

Raporty Finansowe

2018

2017

2016

2015

2014

2013


Obligacje

 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
 • Wielkość emisji
  15,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  08/02/2025
 • ISIN
  SK4120014853
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
 • Wielkość emisji
  111,000,000 PLN
 • Termin zapadalności
  27/11/2017
 • ISIN
  PLHBRVF00018
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
 • Wielkość emisji
  6,600,000 EUR
 • Termin zapadalności
  27/11/2017
 • ISIN
  PLHBRVF00026
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK s. r. o.
 • Wielkość emisji
  30,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  26/08/2019
 • ISIN
  SK4120010166
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK II s. r. o.
 • Wielkość emisji
  40,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  30/03/2020
 • ISIN
  SK4120010554
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB Reavis Finance CZ, s. r. o.
 • Wielkość emisji
  1,250,000,000 CZK
 • Termin zapadalności
  23/03/2021
 • ISIN
  CZ0003513608
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
 • Wielkość emisji
  100,000,000 PLN
 • Termin zapadalności
  16/04/2021
 • ISIN
  PLHBRVS00011
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
 • Wielkość emisji
  220,000,000 PLN
 • Termin zapadalności
  05/01/2022
 • ISIN
  PLHBRVS00029
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
 • Wielkość emisji
  25,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  08/12/2021
 • ISIN
  SK4120012311
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
 • Wielkość emisji
  12,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  21/03/2022
 • ISIN
  SK4120012634
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
 • Wielkość emisji
  20,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  15/06/2022
 • ISIN
  SK4120012915
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK IV s. r. o.
 • Wielkość emisji
  45,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  14/09/2027
 • ISIN
  SK4120013244
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji
 • Emitent Obligacji
  HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
 • Wielkość emisji
  31,000,000 EUR
 • Termin zapadalności
  07/11/2023
 • ISIN
  SK4120013384
 • Strona Internetowa Eminenta Obligacji