Najważniejsze wydarzenia 2023

€ -237.6M

Strata operacyjna

€540.3M

Wartość Aktywów Netto

-33.4%

Stopa zwrotu

€1,522.5M

Bilans

47.2%

Wskaźnik dźwigni finansowej

Dane Finansowe

Kluczowe wskaźniki finansowe
2019
2020
2021
2022
2023 1
Zysk Operacyjny 2 / (strata) (€m)
486.8
(8.4)
442.0
(14.5)
(237.6)
Bilans (€m)
3,040.3
3,097.1
4,016.0
2,025.5
1,522.5
Wartość Aktywów Netto (€m)
1,738.6
1,513.8
1,896.9
831.9
540.3
Stopa zwrotu
33.3%
-11.6%
27.1%
-12.0%
-33.4%
Wskaźnik dźwigni finansowej 3
32.4%
38.2%
41.4%
46.2%
47.2%
  1. 30 listopada 2022 r. doszło do podziału oddziału inwestycyjnego grupy HB Reavis Holding S.A. i powstały dwa niezależne oddziały – oddział stricte deweloperski (HB Reavis Holding S.A.) oraz oddział inwestycyjny (HB Reavis Investments Holding S.A.). Wyniki przedstawione za rok 2022 pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego HB Reavis Holding S.A. i dotyczą oddziału deweloperskiego grupy.
  2. Zysk operacyjny bez uwzględniania kosztów pożyczek udzielonych przez osoby trzecie, na podstawie danych ze sporządzonego przez firmę KPMG skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF.
  3. Zobowiązania finansowe strony trzeciej generujące koszty odsetkowe (z wyłączeniem innego zadłużenia), pomniejszone o gotówkę, w stosunku do całkowitej wartości aktywów Grupy.

Raporty Finansowe

Obligacje

Profil zapadalności na 31.12.2023

*Obligacje wyemitowane w CZK i PLN są zabezpieczone swapami walutowo-procentowymi od dnia emisji do terminu zapadalności.
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK V s.r.o.
Wielkość emisji
20,000,000 EUR
Termin zapadalności
18/11/2025
ISIN
SK4000016218
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK V s.r.o.
Wielkość emisji
15,000,000 EUR
Termin zapadalności
30/09/2025
ISIN
SK4000015814
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VI s.r.o.
Wielkość emisji
30,000,000 EUR
Termin zapadalności
17/07/2026
ISIN
SK4000015590
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK V s. r. o.
Wielkość emisji
25,000,000 EUR
Termin zapadalności
08/02/2025
ISIN
SK4120014853
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Wielkość emisji
111,000,000 PLN
Termin zapadalności
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00018
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance PL Sp. z o.o.
Wielkość emisji
6,600,000 EUR
Termin zapadalności
27/11/2017
ISIN
PLHBRVF00026
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK s. r. o.
Wielkość emisji
30,000,000 EUR
Termin zapadalności
26/08/2019
ISIN
SK4120010166
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK II s. r. o.
Wielkość emisji
40,000,000 EUR
Termin zapadalności
30/03/2020
ISIN
SK4120010554
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance CZ, s. r. o.
Wielkość emisji
1,250,000,000 CZK
Termin zapadalności
23/03/2021
ISIN
CZ0003513608
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Wielkość emisji
100,000,000 PLN
Termin zapadalności
16/04/2021
ISIN
PLHBRVS00011
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 2 Sp zoo
Wielkość emisji
220,000,000 PLN
Termin zapadalności
05/01/2022
ISIN
PLHBRVS00029
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
25,000,000 EUR
Termin zapadalności
08/12/2021
ISIN
SK4120012311
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
12,000,000 EUR
Termin zapadalności
21/03/2022
ISIN
SK4120012634
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
20,000,000 EUR
Termin zapadalności
15/06/2022
ISIN
SK4120012915
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK IV s. r. o.
Wielkość emisji
45,000,000 EUR
Termin zapadalności
14/09/2027
ISIN
SK4120013244
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK III s. r. o.
Wielkość emisji
31,000,000 EUR
Termin zapadalności
07/11/2023
ISIN
SK4120013384
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
15,000,000 EUR
Termin zapadalności
25/09/2024
ISIN
SK4000017729
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance CZ II s. r. o.
Wielkość emisji
1,491,700,000 CZK
Termin zapadalności
08/01/2025
ISIN
CZ0003528911
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
9,113,000 EUR
Termin zapadalności
24/03/2025
ISIN
SK4000018701
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
10,000,000 EUR
Termin zapadalności
24/03/2025
ISIN
SK4000018586
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance PL 3 Sp zoo
Wielkość emisji
85,000,000 PLN
Termin zapadalności
07/12/2023
ISIN
PLHBRF300018
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VII s. r. o.
Wielkość emisji
5,000,000 EUR
Termin zapadalności
11/12/2024
ISIN
SK4000018198
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK VIII, s.r.o.
Wielkość emisji
10,000,000 EUR
Termin zapadalności
15/01/2026
ISIN
SK4000019378
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK IX, s.r.o.
Wielkość emisji
18,700,000 EUR
Termin zapadalności
14/12/2026
ISIN
SK4000020087
Emitent Obligacji
HB REAVIS Finance SK IX, s.r.o.
Wielkość emisji
11,580,000 EUR
Termin zapadalności
31/03/2026
ISIN
SK4000020459
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance SK IX s.r.o.
Wielkość emisji
50,000,000 EUR
Termin zapadalności
30/06/2026
ISIN
SK4000020855
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance CZ II s. r. o.
Wielkość emisji
1,327,556,100 CZK
Termin zapadalności
08/01/2025
ISIN
CZ0003541245
Emitent Obligacji
HB Reavis Finance SK IX s.r.o.
Wielkość emisji
46,164,000 EUR
Termin zapadalności
31/08/2027
ISIN
SK4000021424
Emitent Obligacji
HB Reavis Investments Finance SK s. r. o.
Wielkość emisji
Termin zapadalności
ISIN