Odpowiedzialni od samego początku

W naszej działalności zawsze kierowaliśmy się odpowiedzialnością. W ciągu 25 lat wypracowaliśmy procesy,
które pomagają nam realizować projekty z myślą o zarówno środowisku, jak i ludziach.

Nadszedł czas zebrać całą naszą wiedzę w jednym miejscu i zorganizować ją według przyjętych kryteriów ESG
(ang. Environmental, Social, Governance) oceniających działania firmy w obszarach ekologii,
odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Opracowaliśmy broszurę, w której opisujemy, w jaki sposób włączyliśmy kryteria ESG
w nasze zasady odpowiedzialności społecznej biznesu.
Tutaj prezentujemy nasze główne założenia i udostępniamy pełną treść publikacji.

Filary naszej strategii ESG

HBR_Ikonky-BLACK_01-150x150

Środowisko

Troska o naturę

Procesy, zasady, praktyki i nasz wpływ na środowisko naturalne związane z zarówno naszymi budynkami, jak i naszą firmą.

Czytaj dalej

HBR_Ikonky-BLACK_02-150x150

Społeczeństwo

Troska o ludzi

Działania mające wpływ na wszystkie osoby, z którymi mamy kontakt (w obrębie firmy i poza nią), związane z różnymi fazami inwestycji i samą firmą.

Czytaj dalej

HBR_Ikonky-BLACK_03_150x150

Ład korporacyjny

Sposób zarządzania

Struktura organizacyjna, przejrzystość, środki, protokoły, procedury i organy zarządzające, obowiązki określające charakter naszej firmy.

Czytaj dalej

Jak planujemy odpowiedzialną przyszłość – poznaj szczegóły

Dowiedz się, jak strategia ESG wpływa na naszą codzienną pracę na placach budowy i w biurach.

Pobierz broszurę

Filar ekologiczny

christian-dubovan-gxsRL8B_ZqE-unsplash

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Będziemy w dalszym ciągu doskonalić nasze metody realizacji i eksploatacji budynków, pozwalając klientom maksymalnie zwiększyć efektywność energetyczną w trakcie użytkowania

B14_przedpole_01C_m

ZMNIEJSZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA

Naszym priorytetem jest zmniejszenie śladu węglowego naszych inwestycji poprzez wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na wszystkich etapach jej realizacji (projektu, rozbiórki, budowy i eksploatacji).

+ Więcej o naszym podejściu

DSC00751

ZUŻYCIE WODY

Będziemy nadal zwiększać efektywność w tym zakresie dzięki wydajniejszym rozwiązaniom technicznym i elementom wyposażenia w naszych budynkach.

+ Więcej o naszym podejściu

DSC_0410

GOSPODARKA ODPADAMI

Promując dobre praktyki w zakresie projektowania i budowy, dążymy do ograniczenia ilości odpadów m.in. w trakcie eksploatacji budynków.

+ Więcej o naszym podejściu

TWC_May2017_set3_lowres_030

EKOLOGICZNY TRANSPORT

Promujemy i ułatwiamy wybór ekologicznych środków transportu, umożliwiając pracownikom naszych biur i naszym własnym korzystanie z transportu bezemisyjnego.

+ Więcej o naszym podejściu

JRA_33-Central_London_-®Hufton+Crow_007

BIORÓŻNORODNOŚĆ

Tworząc zieloną infrastrukturę, chcemy zwiększyć bioróżnorodność wokół naszych inwestycji.

+ Więcej o naszym podejściu

Filar społeczny

BerkeleyPartner9

ZAANGAŻOWANIE KLIENTÓW

Będziemy w dalszym ciągu angażować klientów poprzez różne wydarzenia i działania mające zwiększyć ich zadowolenie z użytkowania budynku.

+ Więcej o naszym podejściu

T3S-HBReavis-Postępu14-2747_m

LUDZIE NA PIERWSZYM PLANIE

Zamierzamy projektować i tworzyć każdą inwestycję z myślą o ludziach i ich potrzebach.

+ Więcej o naszym podejściu

VMI_GYM

ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Będziemy budować obiekty sprzyjające zdrowiu, dobremu samopoczuciu i wydajności, projektując je zgodnie z zasadami well-being.

+ Więcej o naszym podejściu

community

SPOŁECZNOŚCI

Zamierzamy angażować i wspierać społeczności znajdujące się w pobliżu naszych inwestycji w miastach, w których mieszkamy, pracujemy i budujemy.

+ Więcej o naszym podejściu

vvs67UMO

ZADOWOLENIE PRACOWNIKÓW

Chcemy powierzać pracownikom inspirujące projekty i zadania, które będą pobudzać ich do rozwoju.

+ Więcej o naszym podejściu

DOD-jpg-(45-of-65)

BEZPIECZEŃSTWO

Zamierzamy chronić naszych pracowników, wykonawców i wszystkich osób pracujących na naszych placach budowy, zapewniając im odpowiednią wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

+ Więcej o naszym podejściu

Filar korporacyjny

Untitled design (1)

ŁAD KORPORACYJNY

Chcemy kierować naszą firmą zgodnie z normami dobrego zarządzania.

+ Więcej o naszym podejściu

HB-Reavis-UK---46

NASZ SPOSÓB MYŚLENIA

Nieustannie propagujemy rolę naszych wartości – sposobu myślenia HB Reavis: pasji, przedsiębiorczości, profesjonalizmu, innowacyjności, trwałych relacji i stawiania ludzi na pierwszym planie – i dążymy do zwiększenia świadomości na ich temat.

+ Więcej o naszym podejściu

kodex_mockup

ETYKA BIZNESU

Chcemy, żeby wszyscy nasi pracownicy i kluczowi partnerzy biznesowi postępowali zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami określonymi w naszym kodeksie etycznym.

+ Więcej o naszym podejściu

Untitled design

KULTURA OTWARTEJ KOMUNIKACJI

Chcemy kształtować w naszej firmie kulturę otwartej komunikacji.

+ Więcej o naszym podejściu

Agora_RT1

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zamierzamy budować trwałe relacje z naszymi dostawcami oparte na wzajemnych korzyściach i zaufaniu.

+ Więcej o naszym podejściu

HB-Reavis-UK---50

RÓŻNORODNOŚĆ I WŁĄCZENIE

Chcemy zapewnić uczciwe warunki pracy i równość szans wszystkim pracownikom na każdym etapie zatrudnienia w naszej firmie.

+ Więcej o naszym podejściu

Czy nasze najważniejsze cele się pokrywają?

Dowiedz się, co oznacza dla nas realizacja koncepcji ESG.
Poznaj nasze dążenia i przekonaj się, czy mamy wspólne cele.

Pobierz broszurę

Dodatkowo zachęcamy do lektury: